Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Meerj.n Raamovk.s GWW & Groenwerken Staatsbosbeheer Gelderland 2022 e.v. - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure:...
Lees verder

SBB Meerjaren Raamovk's Gww & Groenwerken - Drenthe - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2022-0052 - Parkeerdiensten - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-11-2039 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Wijziging overeenkomst Multiservices - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32...
Lees verder

Financieel informatiesysteem en aanverwante diensten - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf: Vervanging uitgiftesysteem waardedocumenten - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Publicatie i.h.k.v. Vrijwillige transparantie vooraf: "Doorbraakmethode" - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding webdiensten - Marnix Academie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 1783, Inhuur tractie tbv de gladheidsbestrijding 2022-2026 provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU SPOG - Schoonmaak, locatie Adelbrecht - Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, Stichting Voor Openbaar, Katholiek En Algemeen Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gebied Zuid-Oost - Realisatie BBV Limburg 2023 M-004796 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Fietslease - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NU SPOG - Schoonmaak, locatie Op de Horst - Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, Stichting Voor Openbaar, Katholiek En Algemeen Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Airborne Connectivity - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats...
Lees verder

NU SPOG - Schoonmaak, locatie Sieppe - Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, Stichting Voor Openbaar, Katholiek En Algemeen Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zero Emissie Stadslogistiek (ZES-)loket gemeente Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU SPOG - Schoonmaak, locatie Titus Brandsma - Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, Stichting Voor Openbaar, Katholiek En Algemeen Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Havenervaringscentrum - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

10100045278 BD/DGRR Proces begeleider / organisatie adviseur SRK - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bedrijfsarts - Centraal Bureau Stichting OZHW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

NU SPOG - Schoonmaak, locatie Vossenhol - Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, Stichting Voor Openbaar, Katholiek En Algemeen Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Uitzenden en Payroll - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

GFT afval Drentse gemeenten - N.V. Area Reiniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Redgereedschap Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek & Flevoland - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Market Consultation Replacement Cutter Dutch Caribbean Coastguard - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Marinepatrouillevaartuigen
Lees verder

Accountant dienstverlening - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag Europese aanbesteding Afname en verwerking Oud Papier en Karton gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2022 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren en aanbrengen bloembollen - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU LOGOS - Chromebooks en toebehoren - LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding WGA Eigenrisicodragerverzekering - Stichting Delta-onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Overslagactiviteiten Restafval en OPK - Cyclus N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Levering cateringproducten KempenPlus - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vakspecialist Bodem (1fte), vanaf juli 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Identity Governance en Administration software (IGA-oplossing) - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Optical Genome Mapping system including consumables & support - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wijziging Europese aanbesteding Netwerkcomponenten 2020 - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA printapparatuur en service voor Trinamiek - Stichting Trinamiek, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen-bijzonder primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare aanbestedingsprocedure voor de personele bezetting van de Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening (BOZ) Stichting Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West - St Samenwerkingsverband VO regio Utrecht West
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inspecteur Milieu (2 fte), vanaf april 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare procedure voor de levering van leermiddelen en voor de distributie van leermiddelen - Coƶperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Plan-MER voor windbeleid en RES Provincie Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Unitmanager Reguleren, Advies en Omgeving (1 fte), vanaf maart 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-21744-21: Ingenieurs- en adviesdiensten in de vakgebieden grond-, weg- en waterbouw, utiliteitsbouw, bodem en riool - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31149727: Meerjarig onderhouden van tunnels in de regio's West Nederland Noord/Midden Nederland, West Nederland Zuid en Zee & Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medior Toezichthouder (1 fte), vanaf april 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Jurist Handhaving (2 fte), vanaf april 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mobiele telefonie diensten - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmedewerker Monitoring (1 fte), vanaf mei 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Qualifying System for ArcGIS Expertise - TenneT TSO
Type publicatie: Erkenningsregeling - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV:...
Lees verder

23600 PPS Kamp Nieuw-Milligen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

QA Architect, vanaf november 2021 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Droog maaien Waarderhout en Obdammerweel 2022 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MCR dienstverlening - NOS
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie "Voorbereiding PPS Kamp Nieuw-Milligen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder

EUA Hardware ICT en Mobile Devices - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaien waterlopen Waarderhout, Obdammerweel, Saksesloot en Proeftuin 2022 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medior/Senior Adviseur Milieu Effect Rapportage (2fte), vanaf juni 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BSOB - Europees openbare aanbesteding Print- en postdiensten - Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Pilot 'Maatwerk met Meetwerk', meetnet Liefstinghsbroek - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

ICT Hardware - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

2e Marktverkenning project versterking IJsselmeerdijk - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Waterbouwwerkzaamheden
Lees verder

Aanschaf defibrillatoren - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wintermaaien overjarig riet Weerribben Rijland Cluster 2 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cloud Communicatie Oplossing - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Collectie Arbeidsongeschiktheidsverzekering Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland - Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaien waterlopen Emmen/Sleen/Gees - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure 'Arbodienstverlening' - Stichting Koninklijke Auris Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Frequency comb laser system - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-10-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding warme drankenvoorzieningen - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Mid-office applicatie - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warme en koude drankenautomaten - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-L-05778-22: Huur van personenauto's en bestelauto's - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Netwerkvervanging - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-08-2038 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Netwerken
Lees verder

Direct Betalen 2023 t.b.v. het ministerie van Justitie en Veiligheid - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Buitenlandse dienstreizen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diverse zakelijke en andere...
Lees verder

Backoffice-applicatie Sociaal Domein Jeugd - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A |...
Lees verder

Erkenningsregeling bouwkundige en elektronische beveiliging - Vitens N.V.
Type publicatie: Erkenningsregeling - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Digitale LeerOmgeving (DLO) - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

EA Ambulances en onderhoud - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder