vrijdag 15 juli 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over verslag Milieuraad 28 juni 2022

Kamerbrief over verslag Milieuraad 28 juni 2022
Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) sturen de Tweede Kamer het Verslag Milieuraad 28 juni 2022 dat in Luxemburg is gehouden.
Lees verder

Tijdelijke stopzetting Subsidie Verduurzaming MKB
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de Tijdelijke stopzetting Subsidie Verduurzaming MKB.
Lees verder

Beantwoording van een schriftelijk overleg over het fiche 'mededeling RepowerEU'
Minister Jetten (MKE) geeft antwoord op vragen naar aanleiding van een schriftelijk overleg over het fiche 'mededeling RepowerEU' en over het RepowerEU plan van de Europese Commissie. Deze vragen zijn gesteld door de Commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Lees verder

Beantwoording vagen 'mededeling RepowerEU'
Lees verder

Het bericht `Postchaos in 's-Heer Arendskerke nog niet voorbij'
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over het bericht `Postchaos in 's-Heer Arendskerke nog niet voorbij'.De vragen zijn gesteld door de leden Van Dijk en Van den Berg (CDA).
Lees verder

Onderzochte oplossingsrichtingen
Lees verder

Financiering regionale netwerkbedrijven
Minister Jetten (MKE) informeert, mede namens minister Kaag (FIN) de Tweede Kamer aangaande de stand van zaken en het beoogde vervolgproces om tot adequate financiering van de regionale netwerkbedrijven te komen
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over bericht 'Kabinet, schep duidelijkheid over de verhuisboete voor bedrijven'
Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) biedt zijn antwoorden aan op vragen over het bericht 'Kabinet, schep duidelijkheid over de verhuisboete voor bedrijven'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Lodders (VVD).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Kabinet, schep duidelijkheid over de verhuisboete voor bedrijven'
Antwoorden van staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) op vragen over het bericht 'Kabinet, schep duidelijkheid over de verhuisboete voor bedrijven'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Lodders (VVD).
Lees verder