vrijdag 8 juli 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Nederlandse inzet op technologieoverdracht in het buitenland

Nederlandse inzet op technologieoverdracht in het buitenland
Minister Jetten (MKE) informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over hoe Nederland klimaatactie in het buitenland bevordert via technologieoverdracht
Lees verder

Geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 22 juli
Minister Adriaansens (MEZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 22 juli. De geannoteerde agenda bevat een beschrijving van de discussiepunten en de Nederlandse inzet. Het deel over onderzoek is mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar de Eerste Kamer is een gelijkluidend exemplaar gestuurd.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het volle stroomnetwerk in Limburg en Noord-Brabant
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer dat de vragen over het volle stroomnetwerk in Limburg en Noord-Brabant niet binnen de gebruikelijke termijn beantwoord kunnen worden. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Thijssen.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over het hacken van windturbines
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen over het hacken van windturbines. Het lid Eerdmans (JA21) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Bijlage overzicht EU dossiers digitalisering
Lees verder

Verslag formele Telecomraad 3 juni 2022
Minister Adriaansens (MEZK biedt de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Van Huffelen (BZK) het verslag formele Telecomraad 3 juni 2022 aan. Naar de Eerste Kamer is een gelijkluidend exemplaar gestuurd.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over het artikel 'Netbeheerder TenneT zet afname en opwek stroom van bedrijven stil'
Minister Jetten (MKE) meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel 'Netbeheerder TenneT zet afname en opwek stroom van bedrijven stil' later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over fouten in energienota bij teruglevering zonnepanelen
Minister Jetten (MKE) meldt dat de antwoorden op vragen over fouten in energienota bij teruglevering zonnepanelen later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Resultaten haalbaarheid ondergrondse waterstofopslag op zee
Minister Jetten (Klimaat en Energie) en Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeren de Tweede Kamer over de resultaten haalbaarheid ondergrondse waterstofopslag op zee.
Lees verder