woensdag 6 juli 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op vragen over natuurlijke personen die zijn opgenomen in het curatele- en...

Antwoorden op vragen over natuurlijke personen die zijn opgenomen in het curatele- en bewindsregister
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Rechtsbescherming over de antwoorden op vragen over natuurlijke personen die zijn opgenomen in het curatele- en bewindsregister.
Lees verder

Invulling toezeggingen commissiedebat Toerisme d.d. 11 mei 2022
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de invulling toezeggingen commissiedebat Toerisme d.d. 11 mei 2022.
Lees verder

Hernieuwbare energie op land en regionale energiestrategieën
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de Hernieuwbare energie op land en regionale energiestrategieën .
Lees verder

MR-beslisnotitie vulverplichting gas
Lees verder

Verzoek om de volledige MR-beslisnotie over vulverplichtingen met de Kamer te delen
Minister Jetten (MKE) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het verzoek om de volledige MR-beslisnotie over vulverplichtingen met de Kamer te delen
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over stand van zaken UBO-register
Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de stand van zaken van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (UBO-register). De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA, SP, PvdA, ChristenUnie en SGP hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over stand van zaken UBO-register
Minister Kaag (Financiën) stuurt de antwoorden op vragen over de stand van zaken van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (UBO-register) naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording vragen d.d. 28 juni 2022 over het toepassen van de rijkscoördinatieregeling op de landelijke infrastructuur voor transport van waterstofgas
Minister Jetten (MKE) geeft antwoord op vragen d.d. 28 juni 2022 over het toepassen van de rijkscoördinatieregeling op de landelijke infrastructuur voor transport van waterstofgas. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van GroenLinks en PvdA, en van de Partij voor de Dieren, van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Rusland stopt met het leveren van aardgas aan Polen en Bulgarije (nazending)
Minister Jetten (Klimaat en Energie) had al eerder Kamervragen beantwoord over het bericht dat Rusland stopt met het leveren van aardgas aan Polen en Bulgarije. De leden Van der Lee en Kröger (beiden GroenLinks) en de leden Piri en Thijssen (beiden PvdA) hadden de vragen gesteld. Abusievelijk waren enkele vragen in de voorgaande Kamerbrief hierover echter niet beantwoord. Met deze brief doet de minister dit alsnog.
Lees verder