maandag 4 juli 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over de financiële voordelen van kernenergie'

Beantwoording Kamervragen over de financiële voordelen van kernenergie'
Minister Jetten (MKE) geeft antwoord op vragen over de financiële voordelen van kernenergie'. Het Tweede Kamerlid Kops (PVV) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen Erkens 'mogelijke financiële modellen voor de te bouwen kerncentrales'
Minister Jetten (MKE) geeft antwoord op vragen over 'mogelijke financiële modellen voor de te bouwen kerncentrales'. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Belasting op excessieve winsten van energiebedrijven
Minister Jetten (Klimaat en Energie), staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) en staatssecretaris Van Rij (Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) gaan in op de energiebedrijven in Nederland, de mogelijkheid tot de introductie van een specifieke solidariteitsheffing, de mijnbouwheffingen en de vennootschapsbelasting. Voorts worden vragen beantwoord over de winsten van oliebedrijven en energiebedrijven. De leden Bontenbal en Van Dijk (beiden CDA) en Dassen (VOLT) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Afbouw salderingsregeling
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, over de afbouw van de salderingsregeling. Tevens stuurt hij de Tweede Kamer het geactualiseerde TNO-onderzoek naar het effect van de voorgestelde afbouw op de terugverdientijden.
Lees verder

Kabinetsinzet burgerfora bij klimaat- en energiebeleid
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Kabinetsinzet burgerfora bij klimaat- en energiebeleid.
Lees verder

Bijmengverplichting groen gas
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over Bijmengverplichting groen gas.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de opschaling van de groen gas productie in Nederland
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over beantwoording Kamervragen over de opschaling van de groen gas productie in Nederland.De vragen zijn gesteld door het lid Erkens (VVD).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over aanbesteding fotografieopdrachten
Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over de aanbesteding van fotografieopdrachten. De Tweede Kamerleden Sneller, Van Weyenberg en De Jong (allen D66) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Aanscherping energiebesparingsplicht
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over Aanscherping energiebesparingsplicht .
Lees verder