donderdag 28 juli 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording SO Energieraad 26 juli 2022

Beantwoording SO Energieraad 26 juli 2022
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt vragen die zijn gesteld in het kader van het schriftelijk overleg met betrekking tot de Energieraad van 26 juli as. De vragen zijn door diverse fracties, vanuit de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, gesteld.
Lees verder

Appreciatie winterpakket aardgas van de Europese Commissie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de Appreciatie winterpakket aardgas van de Europese Commissie.Een gelijkluidende brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Uitstel beantwoording vragen inzake Tata Steel
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over Uitstel beantwoording vragen inzake Tata Steel.
Lees verder

Beantwoording vragen bij de eerste suppletoire begroting van het NGF 2022
Minister Adriaansens (MEZK) geeft antwoord op vragen bij de eerste suppletoire begroting van het NGF 2022. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie van Economische Zaken en Klimaat
Lees verder

Beantwoording van vragen bij de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van EZK 2022
Minister Adriaansens (MEZK) geeft, mede namens de Minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat, antwoord op vragen bij de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van EZK 2022. De vagen zijn gesteld door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over artikel 'Sociaal ondernemen groeit (te) langzaam naar volwassenheid'
Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Sociaal ondernemen groeit (te) langzaam naar volwassenheid'. De Tweede Kamerleden Van der Graaf (ChristenUnie), De Jong (D66) en Kröger (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de verhuizing van DSM naar Maastricht
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt Kamervragen over de verhuizing van DSM naar Maastricht. Het lid Leijten (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Vertrek DSM is signaal voor politiek'
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Vertrek DSM is signaal voor politiek'. De leden Idsinga en Van Strien (VVD) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 20 juli Kink vS MinvEZK
Lees verder