dinsdag 5 juli 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op vragen over de door Nederland uitgesproken steun aan diepzeemijnbouw

Antwoorden op vragen over de door Nederland uitgesproken steun aan diepzeemijnbouw
Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de door Nederland uitgesproken steun aan diepzeemijnbouw. De vragen zijn gesteld door de leden van Raan en Teunissen.
Lees verder

22262483.Bijlage 2 TVL Tijdlijn voortgangsrapportage
Lees verder

Gasopslag Bergermeer
Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (EZK) informeren de Tweede Kamer over maatregelen met betrekking tot het vullen van de Gasopslag Bergermeer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het artikel 'De grote belangstelling voor de regeling 'impulsaanpak winkelgebieden' '
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt Kamervragen over het artikel 'De grote belangstelling voor de regeling 'impulsaanpak winkelgebieden''.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over overlast door transformatorstation TenneT in Krimpen a/d IJssel
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over overlast door transformatorstation van TenneT in Krimpen a/d IJssel. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Grinwis (ChristenUnie).
Lees verder

Uitstel beantwoording vragen versterken positie consument voor de groene transitie
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Eerste Kamer over uitstel van de beantwoording van vragen over het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EG, die het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken betreffen, alsmede het bijbehorende BNC-fiche.
Lees verder

Kamerbrief Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de Kamerbrief Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven.
Lees verder

22207873. Bijlage 1 Response NL Ministry of Economic Affairs and Climate Policy to sustainability and the revised HBER 2022
Lees verder

Nulmeting gebouwen en afhandeling van schade door zoutwinning
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de nulmetingen aan gebouwen in relatie tot de afhandeling van schade door zoutwinning in Harlingen.
Lees verder