vrijdag 15 juli 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over Besluit verlaagde omzetdrempels zorg

Kamerbrief over Besluit verlaagde omzetdrempels zorg
Minister Kuipers informeert de Tweede kamer met een brief over Besluit verlaagde omzetdrempels zorg
Lees verder

Mkb-financiering: knelpunten en acties
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de Mkb-financiering: knelpunten en acties.
Lees verder

22155700.bijlage 4 Uitgebreide reactie op beleidsevaluaties
Lees verder

22155700.bijlage 5 Acties nav KplusV onderzoek verbetering NLse durfkapitaalmarkt
Lees verder

Geannoteerde agenda Energieraad 26 juli
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de Geannoteerde agenda Energieraad 26 juli.Een gelijkluidende brief gaat naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Appreciatie nieuw Commissievoorstel: "FAST-CARE"
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de Appreciatie nieuw Commissievoorstel: "FAST-CARE".Een identieke brief is ook verzonden naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Beantwoording Schriftelijk Overleg informele Raad voor Concurrentievermogen 20 en 22 juli 2022
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister van OCW over de Beantwoording Schriftelijk Overleg informele Raad voor Concurrentievermogen 20 en 22 juli 2022.
Lees verder

Afspraken met Tata Steel Nederland over CO2-reductie en verbetering leefomgeving
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de Afspraken met Tata Steel Nederland over CO2-reductie en verbetering leefomgeving.
Lees verder

22310250.Bijlage 1 EOP Tata Steel Nederland Final for signing
Lees verder