vrijdag 8 juli 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Appreciatie advies Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed...

Appreciatie advies Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de Appreciatie advies Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie.
Lees verder

Ontwerpregeling tot wijziging van de Postregeling 2009 in verband met de tariefruimte voor de universele postdienst 2023
Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer de ontwerpregeling tot wijziging van de Postregeling 2009 in verband met de tariefruimte voor de universele postdienst 2023 aan. Een gelijkluidende brief wordt aan de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Appreciatie van de rapportage Voortgang van de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning ('21-'22)
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer de appreciatie van de rapportage Voortgang van de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning ('21-'22)
Lees verder

Verslag Energieraad 27 juni 2022 in Luxemburg
Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer het verslag van de Energieraad van 27 juni 2022 te Luxemburg aan. Een gelijkluidende brief wordt naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Stand van zaken Fit for 55-pakket
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken omtrent het Fit for 55-pakket.
Lees verder

Programma vermindering regeldruk ondernemers
Programma vermindering regeldruk ondernemers - Regels die werken en de lasten beperken.
Lees verder

Aanbieding nieuw Programma vermindering regeldruk ondernemers
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het nieuwe Programma vermindering regeldruk ondernemers.
Lees verder

Stand van zaken Zwartboek Regeldruk MKB-NL
Stand van zaken Zwartboek Regeldruk MKB-NL
Lees verder

Het verschil maken met strategisch en groen industriebeleid
Minister Adriaansens (MEZK) biedt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de visie en uitvoeringsagenda voor strategisch en groen industriebeleid van het kabinet aan
Lees verder