dinsdag 12 juli 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Monitor Betaalmijnen Overheid 2021 en inventarisatie doorlooptijden betaling van Rijk...

Monitor Betaalmijnen Overheid 2021 en inventarisatie doorlooptijden betaling van Rijksoverheid in bouwsector
Minister Adriaansens (MEZK) stuurt de Tweede Kamer de Monitor Betaalmijnen Overheid 2021 en de inventarisatie doorlooptijden betaling van Rijksoverheid in bouwsector
Lees verder

Betaaltermijnen individuele gemeentes boekjaar 2021
Lees verder

Inventarisatie doorlooptijden van betaling door Rijk in bouwsector
Lees verder

Stand van zaken warmtetransportnet Zuid-Holland
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over Stand van zaken warmtetransportnet Zuid-Holland.
Lees verder

Periodiek onderzoek Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische industriƫle basis (NLDTIB)
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de Periodiek onderzoek Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische industriƫle basis (NLDTIB).
Lees verder

BCI onderzoek accommoderen datacenters
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over BCI onderzoek accommoderen datacenters.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Energieleveranciers moeten btw-verlaging direct doorberekenen'
Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoorden op vragen over het bericht 'Energieleveranciers moeten btw-verlaging direct doorberekenen'. De vragen zijn gesteld door Kamerlid Leijten (SP).
Lees verder

Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over het bericht 'Energieleveranciers moeten btw-verlaging direct doorberekenen'
Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de antwoorden op vragen over het bericht 'Energieleveranciers moeten btw-verlaging direct doorberekenen'. De vragen zijn gesteld door Kamerlid Leijten (SP).
Lees verder

EU-voorstel: Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening) COM(2022) 68
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de EU-voorstel: Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening) COM(2022) 68.De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van GroenLinks, PvdA, SP en PvdD gezamenlijk en de leden van de fracties van de PVV en ChristenUnie.
Lees verder