donderdag 21 juli 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Inzet op arbeidsmarktkrapte voor de klimaat- en digitale transitie

Inzet op arbeidsmarktkrapte voor de klimaat- en digitale transitie
Minister Adriaansens en Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer voer de Inzet op arbeidsmarktkrapte voor de klimaat- en digitale transitie.
Lees verder

22293805.Bijlage 1 stakeholders inventarisatie
Lees verder

Versnellingsplan gaswinning Noordzee
Staatssecretaris Vijlbrief (MIJNBOUW) informeert de Tweede Kamer betreffende Versnellingsplan gaswinning Noordzee
Lees verder

Voortgang ruimtevaartbeleid 2022
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Voortgang Ruimtevaartbeleid 2022.
Lees verder

Voortgang Wet collectieve warmtevoorzienig
Minister Jetten (MKE) informeert de Tweede Kamer aangaande de Voortgang Wet collectieve warmtevoorzienig
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over groot aantal ondernemers op rand faillissement
Minister Adriaansens (EZK) stuurt haar antwoorden op vragen over het bericht 'Slachting onder bedrijven dreigt: 200.000 ondernemers op rand faillissement'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga).
Lees verder

Kamerbrief met reactie op studie National responsibility for ecological breakdown
Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geven een reactie op de studie 'National responsibility for ecological breakdown: a fair-shares assessment of resource use, 1970–2017'.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over maatregelen ministeries voor hardheden en informatiehuishouding
Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de maatregelen die ministeries hebben getroffen naar aanleiding van de lessen uit het toeslagenschandaal op het gebied van hardheden in wetten en regels en de informatiehuishouding. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Nord Stream 1 (NS1) pijpleiding
Minister Jetten (MKE) stuurt, mede namens staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) de Tweede Kamer een brief betreffende de Nord Stream 1 (NS1) pijpleiding.
Lees verder