vrijdag 15 juli 2022

‘Gebruik tijdelijk stopzetten energiesubsidie voor omvormen regeling’

'Gebruik tijdelijk stopzetten energiesubsidie voor omvormen regeling'
MKB-Nederland en VNO-NCW steunen het besluit van minister Jetten voor Klimaat om de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) tijdelijk stop te zetten.
Lees verder

Ondernemersorganisaties tekenen manifest tegen stagediscriminatie
MKB-Nederland en VNO-NCW ondertekenden samen met o.a. minister Dijkgraaf (OCW), universiteiten, hogescholen en studentenorganisaties een manifest om stagediscriminatie in het hoger onderwijs tegen te gaan.
Lees verder

Hoopgevende berichten Gasunie over aanvoer gas
'Hoopgevend', zo noemen VNO-NCW en MKB-Nederland het signaal van Gasunie vanmorgen over de aanvoer van gas en dat zij geen tekorten verwachten komende winter.
Lees verder