zondag 17 juli 2022

Data Governance Act in werking getreden

VNO-NCW
Data Governance Act in werking getreden
Op 23 juni jl. is de Data Governance Act (Databeheersverordening) in werking getreden. Vanaf 24 september 2023 zal deze van toepassing zijn (het moment dat aan de verordening voldaan moet worden). De Data Governance Act bevat nadere regels voor hergebruik van publieke data.
Lees verder