Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Landelijk - IBGS containers - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Risicodragend Projectmanagement - Purmerendse ScholenGroep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Communicatieonderzoek - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitzendkrachten en Payroll - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333,...
Lees verder

Niet wezenlijke wijziging van opdracht - Inhuur externen ROC MN - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Bestek 2399. Traject 76. N831 (A2 - Rotonde Alemse stoep) km 14.370 - km 18.810 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Diensten voor Mond-en-Klauwzeer DIVA-vaccin - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitvoering van Diensten voor Mond-en-Klauwzeer DIVA-vaccins - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EU-aanbesteding verwerving Schuimblusvoertuigen - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Netwerkdiensten - Viaa Zwolle
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Oliesporen en drugsafval - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ophoogprogramma Fase 3 Holy - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bedrijfscatering - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Developer Haal Centraal - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Brandverzekering Wageningen University & Research - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerking fijn restafval van verschillende gemeenten rondom Amsterdam - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VTH systeem - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zorgapplicatie Gemeente Heusden - Gemeente Heusden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Raamovereenkomst vloerbedekking - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitbreiding Frontenpark Maastricht - Q-Park Operations Netherlands B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Storten 'niet-reinigbare' sterk verontreinigde grond Veersedijk 301-303 te Hendrik-Ido-Ambacht - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder