Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Aanleg en reconstructie openbaar groen - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren bomen en vakbeplanting - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Rijswijk - Rotterdam PHS DS5 Kandelaarweg - Rotterdam - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Selectie leden Validatie en Innovatie Punt (VIP) Asbest expert pool - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Verticale luchtfoto's, oblieke luchtfoto's en lidar-hoogtebestanden - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoudsadvies en -management SPO Utrecht - SPO Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkoop van ICT hardware en software - Gemeente Nieuwkoop
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van horecamiddelen (food & non-food) - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reconstructie Westzanerdijk - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Procesbegeleider Schuldendomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop Wijkteams Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Avres - Medewerkers vervoer - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Levering Turnkey TE-voertuigen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal Onderhoudsbestek 2023 - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

kantoor- en schoolmeubilair - VISTA college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering straatbakstenen - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervangen WRK2-leidingen Haarlemmermeer - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU OSG de Hogeberg - Meubilair - O.S.G. De Hogeberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ambulante jeugdhulp regio Lekstroom - Gemeente Houten
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Recruitmentsysteem (ATS) voor Instroom - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur specialistische voertuigen met chauffeur - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Klantonderzoeken SVB - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZK-LOGIUS-HIS-EA Respondentenwerving UX research - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publiceren vacatures - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gebouw gebonden Netwerkinfrastructuur - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Jongerenwerk - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vertaaldiensten - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Periodiek- en storingsonderhoud speeltoestellen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werving & Selectie Business Intelligence & Data Analytics personeel - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-27995-21: Aanbesteding Zonnestroomsystemen 2022 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Replacement of HF-transmitters and transceivers - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2022 | Plaats...
Lees verder

Het verzorgen van bibliotheekdiensten - Gemeente Waterland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Installatieonderhoud E&W - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, Noord-Limburg NL421...
Lees verder

1-D-02592-22: Verwerking van schoon puin, vuil puin en gips - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Ecoloog/Natuurwet Deskundige - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Informatie Architect - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Senior Adviseur Klimaatkrachtig - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Senior Contractadviseur - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Procesmanager Waterkwaliteit Glastuinbouw - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Technisch experts - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Advisering op gebied van archeologie - Gemeente Urk
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Jong Leren stichting voor confessioneel onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WAN- en internetconnectiviteit - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reparatie IT hardware - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder