Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
BHV-opleidingen t.b.v. Rijk - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

26129 | Renovatie Defensie Pijplijn Organisatie (DPO) depot Leeuwarden te Deinum (Brandstof) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur GWSW- adviseur - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel Analist, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Financieel Medewerker, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanleg en reconstructie openbaar groen - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31152735: het meerjarig onderhouden, monitoren en informeren over de toestand van de objecten Rijkswaterstaat Midden-Nederland district Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren bomen en vakbeplanting - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure HR- en cliëntvolgsysteem geïntegreerd met salarisadministratie - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure:...
Lees verder

Touchscreens - Sovon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WML Onderhoud Terreinen Noord - N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

Brandweerhulpboten Gooi en Vechtstreek - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inzamelen glas, PBD en KGA t.b.v. gemeente Westland - gemeente Westland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Geotechnical survey at IJmuiden Ver Wind Farm Sites V & VI and 2 other areas - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

44-2021 "Suikerzijde LVV" - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Integraal Ontwerpteam Basisschool 'Noord' in Blok 12 Merwede - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Adviseur Raamovereenkomst Baggerwerkzaamheden - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31149680: Het meerjarig in stand houden van de sluiscomplexen Weurt en Heumen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Ecoloog/Natuurwet Deskundige - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Warme drankenautomaten - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Herdenkingsmonument voor asbestemmingen begraafplaats Tongerseweg Maastricht - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Notification: Monitoring requirements for CO2 storage sites on the Dutch Continental Shelf (KEM-27) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst herinrichting speellocaties - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Delivery and maintenance of Electric truck - Coöperatie e-GLM UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ontwikkeling Locatie Voormalige Brandweerkazerne - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Vegetatie- en plantensoortenkarteringen & SNL-faunamonitoring 2023 ev. - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure levering ICT-hardware voor Stichting Esdal College - Stichting Esdal College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132 |...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure inhuur flexibele schil voor Menso - Menso
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Weegtoestellen en toebehoren t.b.v. diverse afdelingen van het MUMC+ - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-L-34017-21: Aanbesteding Kantoorinrichting - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Adviesdiensten afval- en grondstoffenmanagement - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verzekering Medische beroepsaansprakelijkheid en wet medisch-wetenschappelijk onderzoek Radboudumc en Radboud Universiteit - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectleider LWA - cluster Werk en Inkomen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zoutelektrolyse installatie zwembad Dijnselburg - SRO Servicecentrum B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Procesmanager Alliantie Waterkracht - cluster SO/IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstromen 2023 e.v. gemeente Cranendonck - Gemeente Cranendonck
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal Systeem Sociaal Domein (Regie- en Backofficefunctionaliteit in één systeem) - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raadsinformatiesysteem en Bestuurlijk informatiesysteem (RIS/BIS) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wmo Ondersteuning, Huishoudelijke Ondersteuning en Lokale Jeugdhulp (extra openstelling 2022, Lokale Jeugdhulp) - Gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (Voorne) - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Maritiem Museum Rotterdam schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Maritiem Museum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS (Dynamisch Aankoopsysteem) Security & Penetratietesten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Transport en verwerking afval milieustraat Teylingen - Gemeente Teylingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Corporate Finance Advies Verbonden Partijen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beveiliging opvanglocaties vluchtelingen - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132 | Procedure:...
Lees verder

220042REG Sanitaire voorzieningen - Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Papieren...
Lees verder

Aanbesteding Schoonmaak - Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanleg kunstgras voetbalvelden - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-01-2050 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwen...
Lees verder

Wmo Trapliften ten behoeve van de regio Noord- en Midden-Limburg en het Rijk van Nijmegen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountancy Waalre 2022 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Communicatie oplossing gemeente Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Assessments - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Groengas GVO's en CO2 gecompenseerd Gas vanaf 10 oktober 2022 voor de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Wierden en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, Openbaar Lichaam Crematoria Twente en de Veiligheidsregio Twente - Gemeente Wierden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ontwikkelen en plaatsen Knooppunten Netwerk Wandelen in Zuid Limburg - Stichting VVV Zuid Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

AI 2022-0064 - Realisatie gevel Slotermeerschool en kinderdagverblijf - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-06-2022...
Lees verder

Inkoop lokale jeugdhulp - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerking van afvalstromen afkomstig van het afvalbrengstation - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Levering, service, onderhoud en reparatie van Wmo trapliften - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Groot onderhoud elementen 2022 - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Programmeur - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur Water - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Stafadviseur Prestatie010 - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur heggenmaaier - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dienstreizen - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Toegangscontrole Regio Tram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beeldmateriaal - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Open House procedure Huishoudelijke Ondersteuning toetreden 1 oktober 2022 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Broker & Sourcing services contingent workforce - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landelijk - Levering van gemodificeerde bewegingsstangen t.b.v. NSE HL wisselstellers - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bancaire Diensten - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Advertorials in regionale huis-aan-huisbladen - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ingenieursdiensten Caribisch Nederland, Sint Eustatius - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Projectleider NEN 7510 - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Huishoudelijke ondersteuning (open house procedure - toetredingsronde 2022) - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Senior WMO-Adviseur - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding team-, proces- en organisatieontwikkeling voor De HHs - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Architectenselectie nieuwbouw Kindcentrum Noord & sportcomplex De Tweesprong te Roelofarendsveen - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10528 - Document Management Systeem Technisch Informatiebeheer - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Geodetische en hoogte inwinwerkzaamheden - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medior landschapsontwerper - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gemeente Opsterland - Europees openbare aanbesteding 'Onderhoud sportvelden en leveren meststoffen' - Gemeente Opsterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WMO-hulpverlening - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Catering - RIC methode - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie roosterapplicatie - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Werkplekdiensten - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Straatreiniging 2022-2026 - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Bedrijfskleding & PBM's - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaak Veren (schepen, aanlandingen en kantoren) - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder