dinsdag 28 juni 2022

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Advies en levering compostmengsel voor bomengrond - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Software assurance AEOS - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

A08.190.2021 Vervangen afvalvoorzieningen ten behoeve van gemeente Oegstgeest - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering vernieuwde septic tanks (VST's) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Vloerbedekking - Stichting BOOR
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering elektrische bussen inclusief laadinfrastructuur - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VWS-HIS-EVO DigiMV - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen gemeente Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Aardgas - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Realisatie busbaan (busbaan 490) te Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vooraankondiging & oproep tot mededinging "Inhuur Arbo professionals" - Politie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Aanleg Azi√ępark fase 2 & 3 - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Defensie innovatie Competitie 2022 (G22-03) - Into Space! - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukriolering, gemalen en randvoorzieningen - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Rioolreiniging en inspectie - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie "Wmo begeleiding - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

9-D-21808-20:De beste adviseur voor de MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam, onderdeel A16/Onderliggend Wegennet (OWN) voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

4-D-21856-20: Advies en ingenieursdiensten zeef 2 Algeracorridor - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

4-D-21858-20: Advies en ingenieursdiensen zeef 2 , inpassing oeververbinding & OV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

17506 | Uitvoeringsfase transformatie bouwdeel H Gerechtsgebouw te Utrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2022...
Lees verder

Maaien Oostervoortse diep - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Roderwolde maaien - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

specialistisch ondersteuner jeugd (SOJ) in de huisartsenpraktijk - Gemeente Roermond
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Touchscreens - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-08-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Senior adviseur annoteren Omgevingsplan - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

NU LVO - Desktops - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Internationaal (farmaceutisch) geconditioneerd transport - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WMO Geclusterd wonen - Rogplus
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Assessments - VISTA college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Programmacoördinator Werk & Inkomen, Inburgering en projectleider GBI - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder