Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Uitnodiging demomiddag Toekomstbestendige Assets op 6 juli 2022 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2021-0194 - Maaiveldinrichting Ravellaan - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2022...
Lees verder

Reconstructie Mesweg – Mr. Dr. Froweinweg Eys - Gemeente Gulpen-Wittem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - Gemeente Land van Cuijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

LIFE19 MIBA FILLER Pilot: Design & Build of electrotechnical installations and process automation for MIBA Filler pilot plant - Blue Phoenix Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

LIFE19 MIBA FILLER Pilot: Dewatering system including membrane filter press - Blue Phoenix Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst speeltoestellen - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanleg Aziƫpark fase 2 & 3 - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering gecompenseerd gas aan Collectief Zuid-Limburg - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Projectleider (implementatieadviseur programma KIK-V) - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Infuustechnologie - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Customer Data Platform (SaaS) - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327,...
Lees verder

Dienstverlening Member State Support Programmes bij het International Atomic Enery - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Re-integratiedienstverlening 2e en 3e spoor - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beveiliging- en receptiediensten - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Koning Willem I College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BE-2021.21 Baggerwerkzaamheden en onderhoud beschoeiingen in Zeewolde - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BE-2022.22.0 Baggerwerkzaamheden en onderhoud beschoeiing in Almere - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

"Het vervangen van IBA's, 'Individuele Behandeling van Afvalwater ' voor verbeterde septic tanken (VST)." - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-07-2022...
Lees verder