Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Levering Video Conferencing voorzieningen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341,...
Lees verder

inzamelen en verwerken van verpakkingsglas c.a. - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

AI 2021-0125 Concessie Culturele affichage - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Marktconsultatie meerjarenovereenkomst vervangen oeverconstructies Eem - Provincie Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-01-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer- & beleidsadvies openbare ruimte - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rekencentrum - Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Micro- en tafelcentrifuges - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Centrifuges
Lees verder

Concessieopdracht voor diensten ten behoeve van Digitale Schermen met reclamevakken van 4 tot 6,5 m2 - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OLP VCO MO Groningen - VCO Midden- en Oost-Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICP Oxide etcher - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kansrijke interventies voor effectonderzoek in het po en vo - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Juridische databank - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Netwerkinfrastructuur vervanging Hardware en Migratieadvies - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

marktconsultatie onderhoud technische installaties - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud van...
Lees verder

Vervanging, onderhoud en beheer Openbare Verlichting - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering per 31 mei 2022 Gemeente Gulpen Wittem - Gemeente Gulpen-Wittem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ROK Circulair sloopprogramma - uitvoeringsfase - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur Ecologie - cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vernieuwbouw Norbertus Gertrudis Lyceum Roosendaal - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groot onderhoud Plantage - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-07-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Administratief Juridisch medewerker Kamerverhuur - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Informatieanalist (adviseur B) - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Tijdelijke inhuur chauffeurs en beladers GAD, Regio Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en...
Lees verder

31175265: het engineeren en uitvoeren van Groot Onderhoud aan de rijksweg A28 (IGO 14) in Noord-Nederland in 2022. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Comptabele Ultrasone Flowmeters - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

The performance of services for determining Weighted Average Cost of Capital (WACC) - Autoriteit Consument en Markt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountmedewerker Kunst en Cultuur - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leermiddelen - Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Categorie aanbesteding re-integratie 2e en 3e spoor en haalbaarheidsonderzoeken 2e spoor - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Kwartiermaker - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf VTH-software - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Reconstructie Van Haestrechtstraat - Gemeente Loon op Zand
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Collectieve Zorgverzekering en Arbeidsgerelateerd Zorgpakket - HBO-Raad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levensmiddelen bedrijfsrestaurant - Openbaar Lichaam Sociale werkvoorziening Drechtsteden - Drechtwerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Werkorganisatie Druten Wijchen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Kantoorautomatisering en systeembeheer - Commissariaat voor de Media
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering kantoorruimte t.b.v. project Gebiedsinrichting Delfzijl - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Business Export Coaching Services for the Natural Ingredients Sector in Indonesia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie tramkeerlus, Slimme Watering en Harreweg - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-04-2022...
Lees verder

Bouwteampartner ICT-applicatie Telefonieomgeving - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Beheer onkruid en knippen hagen Oud Noordwijk - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud gazons Noordwijk - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DOS-2022-0003363 - Informatie Architect - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Boekingsplatform Opleidingen - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Bereikbaarheid - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering lichtmasten en verkeersregelinstallaties - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afdrukapparatuur, Beheer- en Printspoolersoftware - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

het reinigen, onderhouden & repareren van onderlossende containers - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-08-2022 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, Alkmaar en omgeving NL328 |...
Lees verder

AT-2022-11 Marktconsultatie Renovatie hydraulische installaties Oosterscheldekering - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2024 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV: Werkzaamheden...
Lees verder

17506 | Uitvoeringsfase transformatie bouwdeel H Gerechtsgebouw te Utrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-07-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - Gemeente Land van Cuijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Medische...
Lees verder

Marktconsultatie Aanschaf Nieuw Metromaterieel - RET N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Passagierswagons voor...
Lees verder

Junior Jeugd- en Gezinscoach - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Data Scientist - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding - Inhuur tractie ten behoeve van gladheidsbestrijding 2022-2023 - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding - Asfaltvervangingen gemeente Westland - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Textielverzorging 2022-2026 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Concessieopdracht NL Space Campus - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Levering mobiele noodpomp sets - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Location Intelligence Platform - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud Ultra Lage Vriezers - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestrijding Japanse Duizendknoop - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grafische Vormgeving DTP plus - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst verkeersmaatregelen op Niet-autosnelwegen - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Aanbesteding warme drankenvoorzieningen & ingrediƫnten - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

verwerking KWDI-afval - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankoop confocale microscoop - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Sideband-Separating Downconverter Unit for the Band 2 Warm Cartridge Assemblies - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

levering afvalinzamelvoertuigen - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, Alkmaar en...
Lees verder

Matrix opgaven energie infrastructuur Limburg - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Acceptatie afvalstromen milieustraat - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Provincie Groningen - EOA Warme drankenvoorziening - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inzamelen en verwerken van Grof Huishoudelijk Afval (GHA) en Bouw- en Sloopafval (BSA) - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

EA Albero WIFI en Werkplekbeheer - Alpha Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leveren en onderhoud parkeerautomaten - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Milieukundige diensten - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

17506 | Uitvoeringsfase transformatie bouwdeel H Gerechtsgebouw te Utrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-09-2022...
Lees verder

Concessie marktopbouw en kramenverhuur - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Het Gooi en...
Lees verder

Marktverkenning Online monitor tool social media en webcare - Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2052 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder