Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Bouwteam Planmatig onderhoud Hartelcorridor - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Bestek 2434 N325 kruising met de Westervoortsedijk - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Software Reseller - Tilburg University
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Softwareprogrammering en -advies
Lees verder

Beveiliging opvanglocaties vluchtelingen - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

9-D-21808-20:De beste adviseur voor de MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam, onderdeel A16/Onderliggend Wegennet (OWN) voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

4-D-21856-20: Advies en ingenieursdiensten zeef 2 Algeracorridor - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Raamovereenkomst "Groot onderhoud wegen 2022" - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

4-D-21858-20: Advies en ingenieursdiensen zeef 2 , inpassing oeververbinding & OV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Marktverkenning versterking en verbreding sociale basis - Gemeente Venlo
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-01-2023 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

MT begeleiding - IUC-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor onderwijs en...
Lees verder

NU St. Josephscholen - Chromebooks - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU St. Josephscholen - Tablets en toebehoren - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU St. Josephscholen - Laptops - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU St. Josephscholen - Desktops en toebehoren - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU St. Josephscholen - Touchscreens en toebehoren - Stichting Sint Josephscholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior Toezichthouder (2fte), vanaf juni 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie: Intermediaire dienstverlening op het gebied van mobiliteit en logistiek - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktverkenning Software Sociaal Domein GRSK - Bizob
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

NU Opmaat - Schoonmaak Bibit - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

HOV Knooppunt Druten - Gemeente Druten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NU Opmaat - Schoonmaak Panta Rhei - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering vernieuwde septic tanks (VST's) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Rioolrenovatie 2022-2026 Watersamenwerking As50 - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-07-2022...
Lees verder

Abri's gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vooraankondiging aanbesteding treindienst Amersfoort Centraal - Ede-Wageningen (Valleilijn) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Regioadviseur Samenwerkingsplatform Sociaal Domein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Leverancierspoule maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

25469 Verbetering Defensie legering geb. 329 Vliegbasis Gilze Rijen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Gemeente Veendam - EAO (SAS) Algemene voorziening Ambulante jeugdhulp - Gemeente Veendam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Juridische dienstverlening - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

VNGR - Senior Projectleider Programma Omgevingswet, deelproject implementatieondersteuning en werkplaatsen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Senior adviseur Privacy - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - DevOps Engineer voor Haven (Kubernetes en Go) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder