Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
31080535: Aankondiging van een wijziging Zeetoegang IJmond - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Beheer en Onderhoud Gebouwgebonden Technische Installaties - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Migratie zaaksysteem en DMS incl. diverse solutions en integraties naar de Cloud - Gemeente Beek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Summa - Inhuur Senior Business Controller en adviseur (en TL ad interim) - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectleider majeure projecten - Gemeente Bunnik
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst 2022-05 en 2022-06 Leveren bebording en straatmeubilair - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU CVO-NWF - Laptops en toebehoren - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DOS-2022-0003011 Groot onderhoud en verbeteren verkeersveiligheid N215 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

ABG 176 Technische inspectiewerkzaamheden van het totale brugcomplex Prins Willem Alexanderbrug N323 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Restauratie en terugplaatsen betimmeringen Museum Boijmans Van Beuningen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aanbrengen van panelen
Lees verder

Adoptie Support Team Digitalisering - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud Yamaha motorfietsen patrouille - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie Bouwteam project "Uitbreiding Slibvergisting Nieuwgraaf" - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden voor...
Lees verder

Inhuur van personeel in drie percelen - Raad van State
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitzendkrachten en Payrolling - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Actieplan Sociaal Domein - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

8-D-82209-22 Marktconsultatie JeugdhulpPlus Alternatieven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

School- en Kantoormeubilair Stichting Scholen aan Zee - Stichting Scholen aan Zee
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Verkeersgegevens uit niet-weggebonden systemen - De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcentrale voor het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens, hierna te noemen NDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

inhuur Flexmedewerkers via Broker - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Printservice werkzaamheden - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Drukwerk en aanverwante...
Lees verder

Industriële schilderwerken - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

24 X 7 Monitoring Systemen en Ketens - De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcentrale voor het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens, hierna te noemen NDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Flexibele schil DevOps Teams NDW - De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcentrale voor het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens, hierna te noemen NDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Financieel medewerker TOZO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud W-installaties Zeeuwsch Vlaanderen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 |...
Lees verder

ICT Hardware - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Arbodienstverlener - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Math Assessment Tooling - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding Multifunctionals - Stichting Lijn 83 primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-09-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

Medewerker Servicedesk - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technisch applicatiebeheerder Magister MBO (2) - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteunende Onderwijsstrateeg - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbestedingen tolk- en vertaaldiensten ministerie van Justitie en Veiligheid vanuit categoriemanagement Tolk- en Vertaaldiensten - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Tolkdiensten
Lees verder

Strategisch consultant Onderwijsportfolio - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Industriële reinigingsdiensten - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Arbodienstverlening - Werkbedrijf Lucrato
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Leo Kanner - Desktops en toebehoren - Onderhandeling - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Selectie elektrotechnisch installateur gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Leo Kanner - Schoonmaakdiensten P.C. Hooftcollege - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoering/Ondersteuning HR- en Salarisadministratie - Media College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

levering gas aan PWN, Dunea en Oasen 2022-2025 - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Accountant 2022 - 2030 - Gemeente Beuningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31180624 en 31180342, Raamovereenkomst Vergunningverlening + BBK-meldingen ON, MN, ZN en WNZ - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitale schoolborden - Stichting Leerrijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Renovatie Christelijk College de Noordgouw Heerde - Christelijk College De Noordgouw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbestrijding grindpaden begraafplaatsen gemeente West Betuwe - Gemeente West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Digiborden - Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-08-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2,...
Lees verder

Facilitators LEF Future Center RWS - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Huisvestingsbeheer - Stichting Xpect Primair
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Drukwerk verkiezingen- en belastingenpost - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

2022.005 Technsiche onderhoud gebouwen - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zonnepanelen - Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-08-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

ICT Infrastructuur Brabant Water - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

Touchscreens - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-08-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding inzet EHBO ten behoeve van Covid-19 vaccinatielocaties - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vervanging drie tractoren t.b.v. onderhoud sportvelden en het beheer openbare ruimte 2022 - Gemeente Culemborg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: | CPV: Land- en tuinbouwproducten
Lees verder

NU Curio V005 - Schoolmaatschappelijk werkers - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervanging drie tractoren t.b.v. onderhoud sportvelden en het beheer openbare ruimte 2022 - Gemeente Culemborg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2022 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder