Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
thuiswerkmeubilair op thuislocatie van medewerkers van de gemeente Meierijstad - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakdienstverlening Scholengemeenschap Panta Rhei - Scholengemeenschap Panta Rhei
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reinigen en inspecteren kolken gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31080535: Aankondiging van een wijziging Zeetoegang IJmond - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Bouwteam integrale aannemer voor Dé School voor Harderwijk - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-07-2022 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2022-0049 SOK 2.0 Verhardingen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-08-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Opsterland - EOA Maaien bermen buiten de bebouwde kom en kruidenrijke grasvelden binnen de bebouwde kom - Gemeente Opsterland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding IT-hardware - Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

LED verlichting 'LED-ineens' - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Verkeersregelinstallaties - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Voorziening E-Publicatie - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beheer WLAN en LAN - Stichting Scholengroep Spinoza
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dienstenconcessie Reclame exploitatie: Abri's Vrijstaande Reclamevitrines - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Traineeprogramma - Gemeente Dongen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Touchscreens - Markland College Oudenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Multifunctionals - MBO Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectengineer Ondergrondse Infra - Cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Salarisadministratie - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Overslag, transport en verwerking van fijn en grof HRA en GFT - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

SBIR Verticale Biobased en circulaire oeverbescherming - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Aanbesteding Arbodienstverlening - ASKO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud en glasbewassing van de locaties Stichting Proominent - Stichting Proominent
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onze Wijs EA touchscreens - Stichting voor PC/RK Primair Onderwijs Middelburg/Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Woonrijpmaken fase 1 BusinessPark 7Poort - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Natuurinrichting Elster Buitenwaarden Fase 2 - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering smartphones, tablets en accessoires WSHD 2022 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

BZK EVO Digitale publicatiediensten OEP - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

aanschaf CBRN laars en handschoen - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, KPU-bedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Market consultation for the purchase of a state-of-the-art ultrafast high pulse energy / variable repetition rate laser system - Radboud Universiteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Lasers
Lees verder

Maaien Grebbelinie (1) - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

193975 Inhuur Senior Omgevingsmanager HWBP-project dijkversterking Neder-Betuwe - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Natuurinrichting Elster Buitenwaarden Fase 2 - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-07-2022...
Lees verder

Cateringdiensten t.b.v. Stichting Yuverta - Stichting Yuverta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw eenheidsbureau Groningen - Ontwerpdiensten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Toezichthouder Energie (2 fte), vanaf juli 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Aardgas - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cameratoezicht gem. Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Procesbegeleiding verduurzaming Nieuwdorp - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud aanhangwagens snelverkeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

De levering van een Inspectievaartuig - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwkundige werkzaamheden gemeente Lelystad diverse gebouwen - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-06-2022...
Lees verder

BMS 3.0 doorontwikkeling meerwerk - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland...
Lees verder

Inhuur Personeel - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Sporttechnische inventaris - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkelen en Realiseren van Kindercentrum Broekgraaf en woonprogramma - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountancy ODZOB 2022 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountancy VRBZO 2022 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medische gebruiks- en verbruiksartikelen - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud en vervanging van Audiovisuele middelen - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Data Experience Center - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Periodiek controleren, beheren en onderhouden van bomen - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ingenieurs- en adviesdiensten gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Archaeological Assessment for Dutch offshore wind farm zones (WFZs). - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

UMCG Complexe Wervelkolom Chirurgie - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Audiovisuele middelen Raad- en Debatzaal - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur van flexibele arbeid door middel van payrolling voor de Marnix Academie - Marnix Academie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Design & Build VMBO Linnaeus Amsterdam - Stichting Yuverta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Market consultation Projectmanagement tooling research projects - Universiteit Leiden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor...
Lees verder

SMS diensten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering damwanden t.b.v. kadeverbetering De Keen - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, ZUID-NEDERLAND NL4...
Lees verder

Junior HR-adviseur, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie: Intermediaire dienstverlening op het gebied van mobiliteit en logistiek - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren en hosten 360 graden panoramabeelden - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering van de Gemeente Meerssen - Bestuurscentrum Gemeente Meerssen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken en personeelsattenties - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Makelaarsuite - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie OK-lampen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Operatielampen
Lees verder