Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Risicodragend Projectmanagement - Purmerendse ScholenGroep
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Netwerkdiensten (levering apparatuur en diensten) - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte (BOR) - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: | CPV: Software en...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud Trapliften - Gemeente Molenlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud monumentale objecten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Renovatie De Kleine Vliegenier - integraal ontwerpteam - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem Communicatiediensten - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk - Energiebesparende maatregelen bedrijfskantoren - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Personeels- en salarisadministratie software - WerkSaam Westfriesland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Beveiligingstechniek - RDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beveiligingssoftware
Lees verder

Marktconsultatie Beveiligingstechniek - RDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bewakings- en...
Lees verder

Droog maaien van Bloemdijken op Goeree-Overflakkee Waard - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem voor inhuur van tijdelijk personeel. - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaien en afvoeren Lienden - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie ITSM-oplossing - RET N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor het maken van...
Lees verder

Herinrichting Kanaleneiland Noord-Noord - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interieurbeplanting en thema decoratie - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Touchscreens Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Herontwikkeling Dorpshuis de Reede-Rijssenhout - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder