Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Snoeien bomen vanaf 2022 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering elektrische bedrijfsvoertuigen gemeente Altena - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Zaaksysteem - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341,...
Lees verder

Mobiele telefonie - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanleg en reconstructie openbaar groen - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leermiddelen - O.R.S. Lek en Linge
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Doorontwikkeling huisstijl - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktverkenning Aansprakelijkheidsverzekering PGB-budgethouders - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Enterprise Linux Producten en Diensten - SURF B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Depot Westfries museum - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Groenonderhoud watergangen en dijken Bommelerwaard - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Referentiefuncties Bevolkingsonderzoek Darmkanker - Regionaal coordinerend MDL arts en Toetsingscoordinator MDL arts - Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

VWS EA ROVK Controleren van vertalingen van de productinformatie van geneesmiddelen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van Lucas Onderwijs - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Begrazing procesnatuur Rivierenland Staatsbosbeheer & Rijkswaterstaat - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HERAANBESTEDING - Levering en onderhoud 18 stuks sneeuwploegen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2022-0013 Koelen van bruggen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Bakkerijartikelen ten behoeve van Commando Zeestrijdkrachten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dashboard onderwijsarbeidsmarkt - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

RO-2022.15.0 Leveren en aanbrengen van bestortingen aan de waterkeringen - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Doorontwikkeling en technische ondersteuning van de op XCP2 gebaseerde Andreas-applicatie - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspecteren en keuren vaste Elektrische Installaties (laagspanning) Rayon 1 + 2 = DW Oost en West - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding pendelbus COA, gemeente Westerwolde - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundige werkzaamheden gemeente Lelystad diverse gebouwen - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2022...
Lees verder

Arbeidsmarktprognose - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2018-0185 Perceel 1: Cameratoezichtsystemen parkeren en Perceel 2: Meldkamer Applicatie Parkeren inclusief Videowall - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE warme trainingen brandweer - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verhuur ligplaatsen t.b.v. verhuur sloepen Haven van Heemstede - Gemeente Heemstede
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nationale niet-openbare aanbesteding Aanleg parallelweg N217 Maasdam- 's Gravendeel - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Cable and Installation Hollandse Kust (west Beta) - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Warme Drankenvoorziening - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Kinderopvang voor kinderen van ouders met een SMI indicatie - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

AI2022-0074 - Bouwrijp maken Ontwikkelveld 2 Ravel - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

De vervangende nieuwbouw Kindvoorziening Aloysiusschool en De Boerderij in Geesteren (Ov) - Stichting TOF Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-07-2022 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Voertuigen Openbare Ruimte - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Incasso- en Deurwaardersdiensten - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Wagenparkverzekering Regio Gooi- & Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voornemen tot het bij wijze van noodmaatregel verlengen van de OV-concessie Oost- Brabant met 24 maanden - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Request for Information (RFI) Blanking Unit - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Beheer V&O informatiesysteem - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ongediertebestrijding - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud buitenterreinen en gladheidsbestrijding - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijksbrede aanbesteding Vakliteratuur & Abonnementen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EduMare - onderhoud W-installaties - Stichting Onderwijsgroep EduMare
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Touchscreens KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding hardware KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hardware scholengroep Veluwezoom - Stichting Scholengroep Veluwezoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare EA Blanco Papier - Outputservices - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Energie: aardgas en elektriciteit - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Mendix Services - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Werving en selectie IT functies - Nederlands Instituut Publieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding realiseren nieuwbouw Kindcentrum Hofland incl. terrein Mijdrecht - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

EA Riool- en kolkenreiniging en rioolinspectie - Gemeente Rijssen-Holten en Twenterand - Gemeente Twenterand
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider datakwaliteit - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Echoapparatuur Mid-range en handhelds - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EduMare brand- en inbraakveiligheidinstallaties - Stichting Onderwijsgroep EduMare
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering Gasmeteraansluitsets en Gasdrukregelaars G4-G6 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gemeente Den Haag Levering Aardgas 1 oktober 2022-2024 met optiejaren 2025 en 2026 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Informatiebeheersysteem (object- en zaakgericht) - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Toegang controlesysteem verzamelcontainers - Cyclus N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Warme dranken gemeente Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

9-D-04014-22: Aanbesteding voor een veerverbinding tussen Hoek van Holland ende Maasvlakte. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

vrijwillige transparantie: monitoring data mobiliteitsontwikkelingen - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Dialoogsessie Bouwen energieverdeelstations - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Volledige of gedeeltelijke bouw-...
Lees verder

Broker en Payroll - Stichting voor Interconfessioneel (rk/pc) en Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Afvalverwerking - Schoolinkoop - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Referentiefuncties Bevolkingsonderzoek Darmkanker - Regionaal coördinerend MDL arts en Toetsingscoordinator MDL arts - Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

CBRN Protective Undergarment 2022 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2022 | Plaats...
Lees verder

Referentiefunctie: Regionaal coördinerend Patholoog - Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Managementassistent Directiestaf - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst openverharding 2022 - 2025 - Gemeente Zuidplas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ontwerp & Realisatie PV Panelen Gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inzamelen en verwerken Textiel Utrechtse gemeenten - Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Implementatie SAP Funds Management, support & projecten SAP Finance - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanpak energiearmoede Hilversum - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Het Gooi en...
Lees verder

Marktconsultatie Slimme waterstandsaflezing bij peilschalen - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hoofdtender Wmo en Jeugdhulp - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondertiteling Debat Gemist - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mediawand - Theater Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Registratiesysteem HPV18+ vaccinatie campagne - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten in...
Lees verder

Arbodienstverlening Gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, West Maas en Waal, De Connectie - De Connectie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-06-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder