dinsdag 7 juni 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Toezegging informeren over het onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark doo...

Toezegging informeren over het onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark door Schiermonnikoog
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer over 'het onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark door Schiermonnikoog', zoals toegezegd (d.d. 22 juni 2021) door de toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66), om de Eerste Kamer te informeren over het onderzoek naar aanlanding van de stroomkabel van een windpark door Schiermonnikoog.
Lees verder

Kabinetsreactie lentepakket Europees Semester
Minister Adriaansens en minister Kaag informeren de Tweede Kamer over de kabinetsreactie lentepakket Europees Semester.
Lees verder

Voortgang typologie waaronder Beton 1a en Prefab 1
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de Voortgang typologie waaronder Beton 1a en Prefab 1.
Lees verder

22223659.Bijlage 1 ACVG Validatie typologie├źn Beton 1a en Prefab 1
Lees verder

Nader rapport wetsvoorstel uitvoering markttoezichtverordening
Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) reageert op het advies van de Raad van State over het voorstel van wet, houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169) en Verordening (EU) 2020/740 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020
Lees verder

Memorie van toelichting bij voorstel van wet uitvoering markttoezichtverordening
Lees verder

Advies Raad van State wetsvoorstel uitvoering markttoezichtverordening
Lees verder

Voorstel van wet uitvoering markttoezichtverordening
Lees verder

Memorie van toelichting, zoals voorgelegd aan Raad van State (uitvoering markttoezichtverordening)
Lees verder