donderdag 23 juni 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over de steeds verder uit de hand lopende klimaatcrisis en ...

Beantwoording Kamervragen over de steeds verder uit de hand lopende klimaatcrisis en de noodzaak van een persconferentie voor het klimaat
Minister Jetten (MKE) geeft, mede namens de minister-president, antwoord op Kamervragen over de steeds verder uit de hand lopende klimaatcrisis en de noodzaak van een persconferentie voor het klimaat. Het Tweede Kamerlid Ouwehand (PvdD) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Evaluatie Centraal Bureau voor de Statistiek
Minister Adriaansens (EZK) zendt de Tweede Kamer een verslag zenden ter evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het CBS.
Lees verder

Quickscan behoefte naar onderzoeksprogramma negatieve CO2-emissie
Minister Jetten (MKE) biedt de Tweede Kamer het rapport "Quickscan behoefte naar een onderzoeksprogramma gericht op negatieve CO2-emissie" aan.
Lees verder

Antwoorden op nadere vragen omtrent de stand van zaken van de uitvoering van de motie-Berkhout c.s. inzake het zwart kleuren van rotorbladen om vogelsterfte tegen te gaan
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt nadere vragen over de stand van zaken van de uitvoering van de motie-Berkhout c.s. inzake het zwart kleuren van rotorbladen om vogelsterfte tegen te gaan. Leden van de Fractie-Nanninga en van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over het artikel 'Bedrijfsleven waarschuwt tegen sleutelrol China in energietransitie'
Minister Jetten (MKE) meldt dat de antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Bedrijfsleven waarschuwt tegen sleutelrol China in energietransitie' later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Verbinder Dorpenaanpak versterking Groningen
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de naam (de heer Wientjes) en het mandaat van de 'verbinder' in het kader van de Dorpenaanpak met betrekking tot de versterkingsoperatie in Groningen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over openbaarmaking van documenten in ICSID arbitrageprocedure zaak nr. ARB/21/4 (RWE)
Minister Jetten (MKE) geeft antwoord op vragen over openbaarmaking van documenten in ICSID arbitrageprocedure zaak nr. ARB/21/4 (RWE). Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Uitvoering motie-Sienot (D66) over het gebruik van diesel in de zoutwinning
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) licht de Tweede Kamer toe, in het kader van de uitvoering van de motie-Sienot (D66) over het gebruik van diesel in de zoutwinning, dat het gebruik van diesel bij nieuwe zoutwinningen is uitgefaseerd.
Lees verder

Gaswinning onder Unesco werelderfgoed
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) beantwoordt Kamervragen over 'Gaswinning onder Unesco werelderfgoed'. Het lid Nijboer (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder