vrijdag 3 juni 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over klimaatbanen en techniekopleidingen

Antwoorden op Kamervragen over klimaatbanen en techniekopleidingen
Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair- en Voortgezet Onderwijs) geven antwoord op vragen over banen in de energietransitie en de opleidingen die naar deze banen kunnen leiden. De Tweede Kamerleden Bouchallikh, Maatoug en Kröger (allen GroenLinks) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording vragen over het artikel "Brabant investeert in kernenergie uit gesmolten zout, maar hoe veilig is het? "Geen meltdown mogelijk"" en "Varende reactor meert aan in de stad""
Minister Jetten (MKE) geeft antwoord op vragen over het artikel "Brabant investeert in kernenergie uit gesmolten zout, maar hoe veilig is het? "Geen meltdown mogelijk"" en "Varende reactor meert aan in de stad"". Het Tweede Kamerlid Dassen (Volt) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over start en effect van handhaving Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)
Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de start en het effect van handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het toepassen van de rijkscoördinatieregeling op de landelijke infrastructuur voor transport van waterstofgas
Minister Jetten (MKE) geeft antwoord op vragen over het toepassen van de rijkscoördinatieregeling op de landelijke infrastructuur voor transport van waterstofgas. De vragen zijn gesteld door leden van de fracties van GroenLinks, waarbij de leden van de fractie van de Partij voor de Arbeid zich aansluiten, en van de Partij voor de Dieren, van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de samenwerking met het VK op het gebied van klimaat
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk op het gebied van klimaat. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Erkens (VVD).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het meest recente IPCC-rapport in relatie tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Minister Jetten (MKE) geeft, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, antwoord op vragen over het meest recente IPCC-rapport in relatie tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Tweede Kamerleden Van Raan (PvdD) en Simons (BIJ1) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Klanten van failliete energiebedrijven krijgen niet de beste deal bij nieuwe leverancier'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Klanten van failliete energiebedrijven krijgen niet de beste deal bij nieuwe leverancier'. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over Europese voorstellen voor verstrekken van leningen, het creëren van fondsen en het inzetten van financiële instrumenten
Minister Kaag (Financiën) informeert de Kamer over lopende Europese voorstellen voor het verstrekken van leningen, het creëren van fondsen en het inzetten van financiële instrumenten. Deze Kamerbrief volgt op een toezegging aan het Kamerlid Heinen (VVD) tijdens het Commissiedebat Eurogroep/Econfinraad van 19 mei 2022.
Lees verder

Beantwoording vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over het Fiche Verordening Gasopslag
Minister Jetten (MKE) geeft antwoord op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over het Fiche Verordening Gasopslag
Lees verder