vrijdag 24 juni 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Toezegging btw inkomsten als gevolg van de hoge energieprijzen

Toezegging btw inkomsten als gevolg van de hoge energieprijzen
Minister Jetten (MKE) stuurt de Tweede Kamer de uitkomst van de toezegging on na te gaan hoeveel extra btw-inkomsten er gerealiseerd zijn wegens de hoge energieprijzen. Tevens worden de moties Azarkan en Van Dijk afgedaan.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de Europese mededingingsregels van containerrederijen
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) beantwoordt, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Kamervragen over de uitzonderingen op Europese mededingingsregels van containerrederijen en prijsafspraken. Het lid Klink (VVD) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid dd. 02-06-2022
Minister Adriaansens (EZK) zendt de Tweede Kamer het verslag toekomen van de Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de EU-ministers verantwoordelijk voor het Cohesiebeleid, die plaatsvond in Luxemburg op 2 juni. Naar de Eerste Kamer wordt een gelijkluidende brief verzonden.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over laatste IPCC-rapport en besparingsplan aardgas van NVDE
Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over het laatste Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapport en het besparingsplan aardgas van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief reactie op rapporten over schijnzelfstandigheid
Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) reageren op de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk over de handhaving op het gebied van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst.
Lees verder

Aanbieding jaarverslag 2021 Staatstoezicht op de Mijnen
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het jaarverslag 2021 van Staatstoezicht op de Mijnen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen technische wetswijziging productiebeperking kolen en Onyxcentrale
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen van de leden van de Fractie-Otten en de Fractie-Nanninga over de technische wijziging Wet verbod op kolen inzake de productiebeperking en zijn reactie op het verzoek van de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om nadere informatie inzake mijn plannen voor de kolencentrale van Onyx Power.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over de opschaling van de groengasproductie in Nederland
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen over de opschaling van de groengasproductie in Nederland. Het lid Erkens (VVD) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen schriftelijk overleg over de zonnebrief
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen die zijn gesteld tijdens een schriftelijk overleg over de zonnebrief (Kamerstuk 32 813, nr. 1046). De vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft de vragen gesteld.
Lees verder