donderdag 23 juni 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over aanbestedingsregels aankoop en productie van defensiem...

Antwoorden op Kamervragen over aanbestedingsregels aankoop en productie van defensiematerieel
Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) en Minister Adriaansens (EZK) geven antwoord op vragen over de aanbestedingsregels van de aankoop en productie van defensiematerieel. Het Tweede Kamerlid Eppink (JA21) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer informatie over de hoofdlijnen van de routekaart windenergie op zee 2030 en de actualisatie van het ontwikkelkader, mede namens de minister van LNV, de minister voor Natuur en Stikstof, de minister van I&W, de minister voor VRO, de minister van EZK en de staatssecretaris Mijnbouw.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen n.a.v. het Schriftelijk Overleg Indirecte Kostencompensatie ETS
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen van diverse fracties naar aanleiding van het Schriftelijk Overleg Indirecte Kostencompensaties ETS.
Lees verder

Conclusies NEa-onderzoek duurzaamheid biomassa uit Estland bestemd voor energietoepassingen (SOMO-onderzoek)
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de conclusies van het onderzoek van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) over de duurzaamheid van biogrondstoffen uit Estland.
Lees verder

Beantwoording vragen over de VN-conferentie over het wereldzeeƫnverdrag
Minister Hoekstra (BZ) beantwoordt vragen over de VNconferentie over het wereldzeeĆ«nverdrag. Deze vragen zijn van de Kamerleden Wassenberg en Teunissen (Partij voor de Dieren).
Lees verder

Vervolgbrief vestigings- en ondernemingsklimaat na de zomer
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de vervolgbrief vestigings- en ondernemingsklimaat na de zomer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen bij zesde ISB van het ministerie van EZK
Minister Adriaansens (MEZK) geeft antwoord op vragen bij zesde ISB van het ministerie van EZK. De vragen zijn gesteld van de vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over langetermijnvisie coronasteun
Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de langetermijnvisie op coronasteun. De Eerste Kamerfracties van CDA, SGP, PvdD en PvdA hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over het bericht 'energieleveranciers moeten btw-verlaging direct doorberekenen'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen over het bericht 'energieleveranciers moeten btw-verlaging direct doorberekenen'. Het lid Leijten (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder