dinsdag 21 juni 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Opvolging toezegging over inbreukverboden en proportionaliteit in het octrooirecht

Opvolging toezegging over inbreukverboden en proportionaliteit in het octrooirecht
Minister Adriaansens (MEZK) informeert de Tweede Kamer inzake inbreukverboden en proportionaliteit in het octrooirecht
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het Energy Charter Verdrag
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Kamervragen over het Energy Charter Verdrag. De leden Van Raan (PvdD) en Leijten (SP) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Verloop van de onderhandelingen over 'Fit-for-55'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) zendt de Tweede Kamer een overzicht van de onderhandelingen over het 'Fit-for-55'-pakket, in aanvulling op de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 28 juni 2022.
Lees verder

Uitvoering van de motie van de leden Van der Lee en Van Ginneken over onderzoek naar Open RAN-technologie in het Nederlandse Telecomnetwerk
Minister Adriaansens (MEZK) informeert de Tweede Kamer inzake de uitvoering van de motie van de leden Van der Lee (GroenLinks) en Van Ginneken (D66) over onderzoek naar Open RAN-technologie in het Nederlandse Telecomnetwerk
Lees verder

Besluitvorming gaswinning Groningenveld
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) gaat in op de besluitvorming over de gaswinning uit het Groningenveld voor het huidige gasjaar, en het komende gasjaar en op de wenselijkheid om de sluitingsdatum wettelijk vast te leggen.
Lees verder

Uitstel beantwoording vragen over de investeringen van de fossiele industrie
Minister Jetten (MKE) meldt dat de antwoorden op vragen over de investeringen van de fossiele industrie later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Teunissen en Van Raan (beiden PvdD) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Afkondiging vroegtijdige waarschuwing in Nederland naar aanleiding van de situatie op de Europese gasmarkten
Minister Jetten (Klimaat en Energie) kondigt per ommegaande het crisisniveau van een vroegtijdige waarschuwing zoals vastgelegd in de Europese verordening gasleveringszekerheid af.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het gunnen van een groot offshore windproject aan Chinese staatsbedrijven
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over het gunnen van een groot offshore windproject aan Chinese staatsbedrijven. De leden Eppink en Eerdmans (beiden JA21) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Chinese bedrijven azen op het Europese stroomnet'
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over het artikel 'Chinese bedrijven azen op het Europese stroomnet'. De leden Erkens en Van Strien (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Lees verder