vrijdag 17 juni 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Geannoteerde agenda formele Energieraad 27 juni 2022

Geannoteerde agenda formele Energieraad 27 juni 2022
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de formele Energieraad die op 27 juni a.s. onder Frans voorzitterschap in Luxemburg zal plaatsvinden. Een gelijkluidende brief wordt naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Kabinetsreactie Agenda Natuurinclusief
Minister Van der Wal-Zeggelink (MNS) stuurt de Tweede Kamer de Agenda Nederland Natuurinclusief. De Agenda is opgesteld door 5 partijen: het Interprovinciaal Overleg, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen NL en het Ministerie van LNV. De Agenda Natuurinclusief wil de samenhang en integratie vinden met andere inspanningen en maatschappelijke domeinen, wat moet leiden tot een meer natuurinclusieve samenleving.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen n.a.v. de vierde incidentele suppletoire EZK-begroting 2022 inzake IPCEI waterstof
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt, mede namens de minister voor Klimaat en Energie, de vragen die zijn gesteld door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de vierde incidentele suppletoire EZK-begroting 2022 inzake IPCEI waterstof.
Lees verder

Appreciatie voortgangsrapportage 2021 Invest-NL
Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage aan over 2021, waarin Invest-NL rapporteert over de voortgang die gerealiseerd is m.b.t. haar doelstellingen. Een gelijkluidende brief wordt naar de Eerste Kamer verstuurd.
Lees verder

Herijking inzet interne markt
Minister Adriaansens (EZK) schetst de thema's en bijbehorende acties met betrekking tot de Europese interne markt waar het kabinet de komende periode op in wil zetten.
Lees verder

Interne marktactieagenda
Lees verder

Appreciatie REPowerEU
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer een beschrijving en beoordeling van de REPowerEU-mededeling en onderliggende plannen, een beschrijving en beoordeling van de mededeling over energiemarktinterventies en een beschrijving en beoordeling van de REPowerEU-mededeling aan de hand van de BNC-criteria.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen informeren woningverbeteringssubsidie
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over het informeren over de subsidieregeling ter verduurzaming en verbetering Groningen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief inzake gezamenlijke internationaal-economische samenwerking BZ en EZK
Lees verder