woensdag 15 juni 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Contouren Nationaal plan energiesysteem

Contouren Nationaal plan energiesysteem
Minister Jetten (MKE) stuurt de Tweede Kamer de Contouren Nationaal plan energiesysteem
Lees verder

Kamerbrief over nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19
Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer, mede namens de ministers Adriaansens (EZK) en Van Gennip (SZW), de nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19 aan. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Aanbieden rapporten van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit en van Netbeheer Nederland
Minister Jetten (MKE) stuurt de Tweede Kamer een aantal rapporten van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit en van Netbeheer Nederland
Lees verder

Uitspraak College voor Beroep van het bedrijfsleven over het vergunningsbesluit voor de concentratie tussen PostNL en Sandd
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over Uitspraak College voor Beroep van het bedrijfsleven over het vergunningsbesluit voor de concentratie tussen PostNL en Sandd.
Lees verder

Bijlage bij kamerbrief uitvoeringsbesluit herstelplan Polen
Samenvatting van het Poolse herstel- en veerkrachtplan.
Lees verder

Kamerbrief uitvoeringsbesluit herstelplan Polen
Minister Kaag (FinanciĆ«n), minister Hoekstra (BZ) en minister Adriaansens (EZK) reageren op een voorstel van de Europese Unie voor een uitvoeringsbesluit van de Raad van de Europese Unie over de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) voor Polen.
Lees verder

Actieplan hybride warmtepompen
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over Actieplan hybride warmtepompen.
Lees verder

Uitstelbrief schriftelijke vragen Kamervragen over de steeds verder uit de hand lopende klimaatcrisis en de noodzaak van een persconferentie voor het klimaat
Minister Jetten (MKE) meldt dat de antwoorden op vragen over de steeds verder uit de hand lopende klimaatcrisis en de noodzaak van een persconferentie voor het klimaat later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Ouwehand (PvdD) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over Tata Steel Nederland n.a.v. het artikel 'Tata Steel betaalt alleen 'belasting' aan Tata Steel'
Minister Adriaansens (MEZK) geeft, mede namens de staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst, antwoord op vragen over Tata Steel Nederland n.a.v. het artikel 'Tata Steel betaalt alleen 'belasting' aan Tata Steel'. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder