vrijdag 10 juni 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant

Congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de bekendmaking van TenneT op 9 juni dat het hoogspanningsnet in Limburg en Noord-Brabant nagenoeg aan de maximale capaciteit zit, waardoor er een voorlopige stop komt voor bedrijven en instellingen die een aansluiting op het elektriciteitsnet van TenneT willen of hun bestaande aansluiting willen verzwaren.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Bedrijven doen te weinig aan maatschappelijk verantwoord ondernemen'
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht 'Bedrijven doen te weinig aan maatschappelijk verantwoord ondernemen'. De vragen zijn gesteld door het lid De Jong (D66).
Lees verder

Kamerbrief over samenhang en voortgang fondsen
Minister Kaag (FinanciĆ«n) stuurt het parlement een brief over de samenhang en voortgang van de Nationaal Groeifonds, Invest-NL en de nieuw op te richten fondsen volgend uit het coalitieakkoord.
Lees verder

Beantwoording vragen over de ondergrondse opslag van CO2
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer beantwoording vragen over de ondergrondse opslag van CO2.De vragen zijn gesteld door het lid Kop (PVV).
Lees verder

Aanbiedingsbrief openbaarmaking stukken formatie EZK
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer stukken die vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn opgesteld ten behoeve van de kabinetsformatie.
Lees verder

Stukken EZK zijtafel Klimaat
Lees verder

Verzoek om reactie op artikel Follow The Money over Europese waterstofambities
Minister Jetten (MKE) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het artikel van Follow The Money over Europese waterstofambities
Lees verder

Voortgangsrapportage hernieuwbare energie en energiebesparing in Nederland 2020
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de voortgangsrapportage hernieuwbare energie en energiebesparing over 2020, zoals deze door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is ingediend bij de Europese Commissie.
Lees verder

Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Eerste Kamer informatie over de hoofdlijnen van de routekaart windenergie op zee 2030 en de actualisatie van het ontwikkelkader, mede namens de minister van LNV, de minister voor Natuur en Stikstof, de minister van I&W, de minister voor VRO, de minister van EZK en de staatssecretaris Mijnbouw.
Lees verder