donderdag 2 juni 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Planningsbrief verzocht door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Planningsbrief verzocht door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer een integrale planningsbrief waarin wordt aangegeven welke stukken, naar de huidige verwachting, in 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd zullen worden.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de winsten van oliebedrijven en van energiebedrijven
Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) meldt de de antwoorden op 2 sets vragen over de winsten van oliebedrijven en over de excessieve winsten van energiebedrijven later komen dan gebruikelijk. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Bontenbal en Inge van Dijk (CDA) en Dassen (Volt).
Lees verder

Kamerbrief over mentale gevolgen kinderen aardbevingsproblematiek
Staatssectretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de aanpak waarmee mentale gevolgen bij kinderen als gevolg van de aardbevingsproblematiek zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen en de initiatieven om kinderen in Groningen te helpen met reeds bestaande problemen.
Lees verder

Overzicht ondernomen activiteiten inzake mentale gevolgen kinderen aardbevingsproblematiek
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht "Schandalen PostNL bij ons niet minder erg dan in Belgiƫ"
Minister Adriaansens (MEZK) geeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, antwoord op vragen over het bericht "Schandalen PostNL bij ons niet minder erg dan in Belgiƫ". De Tweede Kamerleden Leijten en Van Kent (beiden SP) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Afgifte definitieve vergunningen gaswinning N05
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de afgifte definitieve vergunningen gaswinning N05.
Lees verder

Kamerbrief Aanbieding Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat
Lees verder

Antwoorden op de vragen betreffende de oprichting van een Social Climate Fund
Minister Jetten (MKE) geeft antwoord op vragen betreffende de oprichting van een Social Climate Fund. De vragen zijn gesteld door de leden van de VVD, ChristenUnie, Fractie-Nanninga en Fractie-Otten.
Lees verder

Beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht 'Consument krijgt te weinig voor teruggeleverde stroom'
Minister Jette (MKE) geeft antwoord op vragen naar aanleiding van het bericht 'Consument krijgt te weinig voor teruggeleverde stroom'. Het Tweede Kamerelid Boucke (D66) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder