woensdag 8 juni 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Voorstel van wet, zoals voorgelegd aan Raad van State (uitvoering markttoezichtverord...

Voorstel van wet, zoals voorgelegd aan Raad van State (uitvoering markttoezichtverordening)
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over e Radar-uitzending van 21 maart 2022 over 'Levensgevaarlijk kinderspeelgoed makkelijk te verkopen via Bol.com'
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt Kamervragen over de Radar-uitzending van 21 maart 2022 over 'Levensgevaarlijk kinderspeelgoed makkelijk te verkopen via Bol.com'. Het lid Kathmann (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Overzicht van initiatieven op het gebied van bedrijfsopvolging bij familiebedrijven
Lees verder

Beantwoording moties familiebedrijven over informatievoorziening en overdracht
Minister Adriaansens (EZK) reageert op twee moties over familiebedrijven en de informatievoorziening inzake bedrijfsoverdracht.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen bij de Slotwet, het Jaarverslag en het Verantwoordingsonderzoek 2021 van het Ministerie van EZK
Minister Adriaansens (MEZK) geeft antwoord op vragen bij de Slotwet, het Jaarverslag en het Verantwoordingsonderzoek 2021 van het Ministerie van EZK. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen bij het NGF Jaarverslag
Minister Adriaansens (MEZK) geeft antwoorden op vragen bij het NGF Jaarverslag. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 – 2021
Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de eindrapportage Onbeperkt meedoen! over de periode 2018-2021 en de brief hierover van 17 februari 2022. De vragen zijn gesteld door de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Lees verder

Beantwoording Schriftelijk Overleg Raad voor Concurrentievermogen 9 en 10 juni 2022
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de beantwoording Schriftelijk Overleg Raad voor Concurrentievermogen 9 en 10 juni 2022.
Lees verder

Uitstelbrief reactie op optieoverzicht afbouw Russisch gas van TNO
Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de reactie op het optieoverzicht afbouw Russisch gas van TNO later komt dan gebruikelijk. Tijdens het commissiedebat (Internationale) Gasmarkt/leveringszekerheid op 9 juni 2022 geeft hij een eerste mondelinge duiding en toelichting. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat had om een reactie verzocht om een reactie verzocht.
Lees verder