dinsdag 7 juni 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Reactie op verzoeken van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en antw...

Reactie op verzoeken van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en antwoorden op schriftelijke vragen met betrekking tot de gasmarkt en de gasleveringszekerheid
Minister Jetten (MKE) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geven antwoord op verzoeken van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en antwoorden op schriftelijke vragen met betrekking tot de gasmarkt en de gasleveringszekerheid.
Lees verder

Uitstel beantwoording van vragen over het nieuwsbericht 'Nederland wil nog dit jaar van gas en kolen uit Rusland af'
Minister Jetten (MKE) meldt dat de antwoorden op vragen over het nieuwsbericht 'Nederland wil nog dit jaar van gas en kolen uit Rusland af' later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Uitstel beantwoording van Kamervragen over de gevolgen van de keuze voor Amerikaans schaliegas als alternatief voor Russisch gas voor het behalen van onze klimaatdoelen.
Minister Jetten (MKE) meldt dat de antwoorden op vragen over de gevolgen van de keuze voor Amerikaans schaliegas als alternatief voor Russisch gas voor het behalen van onze klimaatdoelen later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Dassen (Volt) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Evaluatie stelsel van wijziging Gids proportionaliteit
Minister Adriaansens (MEZK) informeert de Tweede Kamer inzake Evaluatie stelsel van wijziging Gids proportionaliteit
Lees verder

Reactie adviescommissie
Lees verder

Aanbieding van de Jaarrapportage 2021 van de Commissie van Aanbestedingsexperts
Minister Adriaansens (MEZK) biedt de Tweede Kamer hierbij de Jaarrapportage 2021 van de Commissie van Aanbestedingsexperts aan.
Lees verder

Advies "Dienstbare dienstverlening" van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over het advies "Dienstbare dienstverlening" van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.
Lees verder

Bijlage bij Beleidsagenda voor duurzame financiering
Lees verder

Kamerbrief Beleidsagenda voor duurzame financiering
Minister Kaag (Financiën) stuurt de Tweede Kamer een brief met een beleidsagenda voor duurzame financiering. Deze beleidsagenda gaat in op het beleid voor de verduurzaming van de financiële markten.
Lees verder