zondag 5 juni 2022

De buitenlandse post: Marokko

VNO-NCW
De buitenlandse post: Marokko
Ambassades zijn de steun en toeverlaat van Nederlandse ondernemers in het buitenland. In deze serie portretteren we er enkele. Dit keer is het woord aan Luc Schillings, hoofd van de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Marokko.
Lees verder

Branchevereniging aan het woord: de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV)
De vis wordt steeds duurder, vertelt Janneke Keuning, directeur van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV). Door Brexit en de hoge olieprijs wordt er minder gevangen. Verpakkingen kosten meer en grondstoffen als zonnebloemolie worden schaars. Door anders te werken kunnen echter ook...
Lees verder

Branchevereniging aan het woord: AVAG - Greenhouse Technology Center
AVAG - Greenhouse Technology Center - is de branche voor aannemers en installateurs in de glastuinbouw. De Oekraïnecrisis zet de branche onder druk: schaarste aan glas, gestegen prijzen voor grondstoffen en energie. Toch ziet voorzitter Annie van de Riet de toekomst rooskleurig in. Een gunstig...
Lees verder

Subsidie voor professionalisering aanbestedingspraktijk
Gemeenten, mkb-ondernemers, brancheorganisaties en ondernemersverenigingen die de aanbestedingspraktijk in hun regio of branche willen verbeteren, kunnen hiervoor vanaf 15 juni subsidie aanvragen van maximaal 25.000 euro. Op 8 juni is er een informatiebijeenkomst.
Lees verder

De buitenlandse post: Egypte
Ambassades zijn de steun en toeverlaat van Nederlandse ondernemers in het buitenland. In deze serie portretteren we er enkele. Dit keer is het woord aan Marjolein Jongman, hoofd van de economische afdeling bij de Nederlandse ambassade in Egypte.
Lees verder

Branchevereniging aan het woord: ANVR, de brancheorganisatie voor ondernemers in de reisbranche.
Branchevereniging aan het woord: ANVR, de brancheorganisatie voor ondernemers in de reisbranche.
Lees verder

Branchevereniging aan het woord: FENAC, de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra.
Branchevereniging aan het woord: FENAC, de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra.
Lees verder

Regie op de ruimtelijke ordening
Deze week stuurde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de brief over nationale regie in de ruimtelijke ordening naar de Tweede Kamer. Het kabinet ziet dat de ruimte in Nederland schaars is, terwijl ruimtelijke opgaven groot zijn en wil daarom komen tot regie in de ruimtelijke...
Lees verder

Kabinetsaanpak voor uitdagingen in logistiek en mobiliteit
Met het versturen van het beleidsprogramma aan de Tweede Kamer hebben de bewindspersonen van Infrastructuur en Waterstaat, minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen, openbaar gemaakt waar hun prioriteiten liggen. Het programma ademt enerzijds veel ambitie en dadendrang. Anderzijds...
Lees verder

Branchevereniging aan het woord: Netherlands Maritime Technology (NMT)
Branchevereniging aan het woord: Netherlands Maritime Technology (NMT). De branche Netherlands Maritime Technology zet zich in voor een eerlijker internationaal speelveld, vertelt managing director Roel de Graaf.
Lees verder

Branchevereniging aan het woord: Kartoflex
Branchevereniging aan het woord: Kartoflex. De branche helpt leden maatschappelijk verantwoord omgaan met medewerkers en milieu, vertelt lgemeen secretaris Hans van Schaik.
Lees verder

Voorjaarsnota: doorschuiven lasten naar ondernemers onrechtvaardig
Het kabinet verhoogt de lasten voor ondernemers en gaat snijden in de fondsen om extra uitgaven voor defensie, het minimumloon en de reparatie van de spaartaks te betalen. Voor VNO-NCW en MKB-Nederland voelt het onrechtvaardig dat de rekening voor alle reparaties opnieuw wordt doorgeschoven naar...
Lees verder

Branchevereniging aan het woord: NCV, de Nederlandse Vereniging voor Cosmetica
Branchevereniging aan het woord: NCV, de Nederlandse Cosmetica Vereniging. Volgens directeur Ronald van Welie is het aanscherpen van de Europese eisen voor chemische productveiligheid momenteel het belangrijkste thema. "Ik denk dat we al waanzinnig veilige producten maken. Maar hoe onderbouwen we...
Lees verder

Branchevereniging aan het woord: de BVP, Branchevereniging Projectinrichting
Branchevereniging aan het woord: de BVP, Branchevereniging Projectinrichting. Net als in veel andere branches speelt ook hier het tekort aan vakmensen, weet voorzitter Lieuwe Steendam. Een tweede groot thema is circulariteit, recycling bijvoorbeeld van tapijten.
Lees verder

Factsheet toelating STAP brancheopleidingen
Factsheet toelating STAP brancheopleidingen
Lees verder

Leverings- en zorgplicht drinkwatervoorziening aan bedrijven in gevaar
De drinkwaterlevering aan bedrijven staat onder druk door minder aanbod van schoon water en een toenemende vraag. Provincies willen de leveringsplicht niet meer laten gelden voor (groot)zakelijke afnemers.
Lees verder

De buitenlandse post: België
Ambassades zijn de steun en toeverlaat van Nederlandse ondernemers in het buitenland. In deze serie portretteren we er enkele. Dit keer is het woord aan Meline Arakelian, hoofd van de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in België.
Lees verder