Doorgaan naar hoofdcontent

Regie op de ruimtelijke ordening

Regie op de ruimtelijke ordening
Deze week stuurde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de brief over nationale regie in de ruimtelijke ordening naar de Tweede Kamer. Het kabinet ziet dat de ruimte in Nederland schaars is, terwijl ruimtelijke opgaven groot zijn en wil daarom komen tot regie in de ruimtelijke ordening.
Lees verder

Kabinetsaanpak voor uitdagingen in logistiek en mobiliteit
Met het versturen van het beleidsprogramma aan de Tweede Kamer hebben de bewindspersonen van Infrastructuur en Waterstaat, minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen, openbaar gemaakt waar hun prioriteiten liggen. Het programma ademt enerzijds veel ambitie en dadendrang. Anderzijds geeft de brief ook een aantal winstwaarschuwingen af.
Lees verder

Branchevereniging aan het woord: Netherlands Maritime Technology (NMT)
Branchevereniging aan het woord: Netherlands Maritime Technology (NMT). De branche Netherlands Maritime Technology zet zich in voor een eerlijker internationaal speelveld, vertelt managing director Roel de Graaf.
Lees verder

Branchevereniging aan het woord: Kartoflex
Branchevereniging aan het woord: Kartoflex. De branche helpt leden maatschappelijk verantwoord omgaan met medewerkers en milieu, vertelt lgemeen secretaris Hans van Schaik.
Lees verder