Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
kantoor- en schoolmeubilair - VISTA college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Data Experience Center - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding - Werving- en selectiebureau ODRU - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Het opstellen van vier gebiedsvisies in het kader van de Omgevingsvisie - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2021-0267 - Raamovereenkomst Milieu Analyses - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Grondverkoop De Morgenster - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderwijs Jeugd Arrangementen (OJA) - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Cateringvoorzieningen - Stichting Hogeschool voor de Kunsten/HKU
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bedrijfswagens t.b.v. gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief aanverwante dienstverlening - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Assetinformatiesysteem - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Integrale beheeromgeving gemeente Almelo - Gemeente Almelo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Cyclorama's/Aquarama's inclusief hosting - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Integrale beheeromgeving Samenwerking DOWR - Gemeente Deventer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw gemeentehuis Rheden in 3 percelen, inclusief 5 jaar onderhoud - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-05-2022...
Lees verder

Marktconsultatie Revisie Pompen - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: | CPV: Reparatie en onderhoud...
Lees verder

VNGR - Integraal regioadviseur; Regio Noord - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Accountantscontrole Belastingsamenwerking West-Brabant - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud Trapliften - Gemeente Molenlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder