Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Automatisch rijdend(e) voertuig(en) RTHA - RET N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meubilair - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontwerp en realisatie gemaal De Waardse Dijk - Gemeente Dijk en Waard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2022...
Lees verder

Nieuwe instroom onderaannemers Jeugd Ambulant en Respijtzorg Regio Zuid Oost Utrecht per 1 juli 2022 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwe instroom onderaannemers Wmo begeleiding Regio Zuid Oost Utrecht per 1 juli 2022 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkoop Wmo Volwassenen - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31177388 Circulaire Economie in de Grond-, Weg-, en Waterbouw (CE in de GWW) - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

17261| Aanpassen gebouw C Lunettenkazerne te Vught - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-05-2022...
Lees verder

Marktverkenning Single Digital Gateway | SDG - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Marktconsultatie Integraal beheer openbare ruimte 2023 gemeente Bergeijk - Gemeente Bergeijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamcontract Groen Gemeente Zaanstad - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Droog maaien Werk ad Waalse Wetering - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Droog maaien Werk ad Groen weg - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Graafschap College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Blusvoertuigen VNOG - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Droog maaien Fort bij 't Hemeltje - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie beweegbare bruggen Engwierum en Zijlsterrijd bestek 21-27-KB - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-06-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Trainingsaanbod Learn@Maastricht - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

23022 | Herinrichting Bezuidenhoutseweg 4-6 te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-05-2022...
Lees verder

verbouwing dorpshuis 'De Steiger' Stampersgat - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

2019-25 Doortrekken Maas-Waalweg - Gemeente Zaltbommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding Voor de brokerdienstverlening van het ter beschikkingstellen van Interim Professionals - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Knippen hagen binnen de gemeente Westerkwartier 2022-2024 - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveringen Polyelectroliet (DIG-12455) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder