Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
BHV-middelen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen van kolken en lijnafwateringsgoten - RWM N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

vrijwillige transparantie straatcoaches voor jongeren - Gemeente Oss
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Migratie en beheer van mobiliteitsdata - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

vrijwillige transparantie vooraf hergebruik zztheater tbv 'De Lievekamp' - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

CT Scanners 2022 - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Assessments - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Examinering - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VNGR - Senior DevOps Engineer - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ERP vervanging - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

1-L-29080-21: Leveren Betonnen Banden, Speciale Betonnen Banden, hulpstukken en overige betonartikelen aan de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Winterdecoratie - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland - EOA Telefonie - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31168165: Meerjarig onderhoud in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Milli Kelvin (dilution) fridge - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering ondergrondse containers, IRDC systemen, betonputten en het plaatsen van de OGC systemen - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Upgrade van een POP S-ALD deposition systeem - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Netwerk Infrastructuur dienstverlening - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur personeel Sociaal Domein functieschaal 8, 9 en 10 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-11773-22: Heraanbesteding Renoveren gemaal Willem Schürmannstraat (G0010) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A06.22.2022 Leveren kleine bestelwagens ten behoeve van Gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Senior Privacy Compliance Specialist - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Market consultation Atomic Force Microscope - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed gemeente Enschede - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmanager Windenergie - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bestek 2436 Nieuwbouw VRI 280 N345 incl 15 jaar onderhoud - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie nieuwbouw locaties Emmen en Hengelo - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Drank t.b.v. introductieweek INKOM - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties - EA Energiemonitoring - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Koel Warmtenet gemeente Urk - Gemeente Urk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2023 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV: Aanleggen...
Lees verder

Sfeerverlichting Utrecht - Stichting Centrummanagement Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2022-0091 Inpandige inzameling huishoudelijk afval Zuidas - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderwijs leermiddelen pakket Stichtingen SKBG, Archipel, Gelderveste - Stichting Archipel voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

BI Specialist (Front-end ontwikkelaar) - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Data Experience Center - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-05-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie: Database verkooppunten in Nederland - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering, installatie en onderhoud Parkeerautomaten en Beheersysteem - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA OD NZKG ICT Support & Beheer - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Actualisering Provinciaal Arbeidsplaatsen Register Utrecht 2022 en 2023 (optioneel 2024) - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Raamovereenkomst aanschaf speel- en sporttoestellen - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 |...
Lees verder

Inhuur woordvoeringscapaciteit (EA0100) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking GFT Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Liftonderhoud Drents Museum & Provinciehuis Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Diploma's en toebehoren - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Traineeship Auditors - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktplein inhuur gemeente Utrecht - kwartaalrapportage Q2 2022 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Testmanager GREAT - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

2021.062 Levering brandstoffen t.b.v. Riveer - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Adviesdiensten Generiek Onderwijsgebouw - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Begeleiding vervangingsplan vastgoed - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

PV-installatie Huis voor de provincie Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Sequencing system - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanschaf van een 'Medium Depth Autonomous Underwater Vehicle' ('AUV') voor marien onderzoek - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Makelaarsdiensten vastgoed - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verhuur of verkoop van gebouwen
Lees verder

Onderhoud Safety & Security installaties Stichting Meerkring - Stichting Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie onderhoud en reparaties vrachtauto's - Gemeente Kampen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: | CPV: Onderhoud van vrachtwagens
Lees verder

Internettoegang met AntiDDOS en Darkfiberverbindingen voor de gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Basishulp Jeugd HLV-gemeenten - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg...
Lees verder

Concessie Abri's gemeente Harderwijk - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audiovisuele producties - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Leerlingen administratiesysteem (LAS) - SIVON - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afvoer metrotreinstellen S1/S2, S3/M4 - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Best Value aanbesteding Identity & Access Management (IAM) + bijbehorende dienstverlening (hernieuwd) - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering apparatuur LAN Routing en Switching (MAASnet) inclusief onderhoud en pre sales consultancy - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhouden en verduurzamen klimaatinstallaties - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsulatie - Meerjarig onderhoudscontract bediencentrale It Swettehûs (Leeuwarden) - Provincie Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: | CPV: Reparatie- en...
Lees verder

Marktconsultatie NMS Verkeerssystemen - Gemeente Breda
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verkeersregulatiesystemen...
Lees verder

Marktverkenning vervanging, implementatie, beheer, on-derhoud en doorontwikkeling nieuwe uitvoeringsapplicatie Beheer Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Infuustechnologie - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Duurzame Elektriciteit Tilburg University - Tilburg University
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

21.207-BV- ICT Sociaal Domein - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Informatiebeveiliging en privacy - Nationale ombudsman
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Flexibele arbeidskrachten; Uitzenden tot en met schaal 9 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-08-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Personeels- en salarisadministratie - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Handhavingssysteem voor brede handhaving gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Dynamische afsluitingssystemen gemeente Tiel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Utrechtse catering voor iedereen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-W-11773-22: Heraanbesteding Renoveren gemaal Willem Schürmannstraat (G0010) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Business Process Management Tooling - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Tankautospuiten - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

HOV Knooppunt Druten - Gemeente Druten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medewerker DIV C - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Afvalverwerking - Schoolinkoop - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Leveringen Voorzieningen onderwijshuisvesting 2022 - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, Oost-Groningen NL111,...
Lees verder

31176679 - Ontwikkeling Richtlijnen beoordelen kunstwerken (RBK) beton 2022 - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder