Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Afvalophaaldiensten bedrijfsafval - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Elektrotechnische werkzaamheden - Twence B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Aanleg en onderhoud valondergronden spelen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Nieuwbouw en Renovatie Productiebedrijf Noardburgum (Nationaal) - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Civiele werkzaamheden masten Zuidwest 380kV Oost - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aanbrengen van verharding
Lees verder

Herinrichting Koningswinkelstraat e.o. - Gemeente Valkenburg aan de Geul
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

21243| Vervangen hydraulisch systeem shelters te Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-05-2022...
Lees verder

Adviseur Informatiesamenleving - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Bestek 1783, Inhuur tractie tbv de gladheidsbestrijding 2022-2026 provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groot Asfaltonderhoud 2022 - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-06-2022...
Lees verder

Het opstellen van vier gebiedsvisies in het kader van de Omgevingsvisie - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Tolkdiensten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hystock Market consultation for Hydrogen cushion gas - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging door middel van een kopersprofiel | Publicatiedatum: 24-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder