Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Marktconsultatie levering waterstof voor regionale treinen en/of openbaar vervoer per bus in Groningen e.o. - Provincie Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van tankstation
Lees verder

Schuldhulpverlening voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur consignatiedienst calamiteiten - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Standaard werkplekhardware en accessoires - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting gemeente Noordenveld voor de jaren 2022-2026 - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Pilot hybride werken - smart campus tool - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Nieuwbouw Sporthal Claudius Civilislaan - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en beheer Wagenpark - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountancy ODBN 2022 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

(Duurzame) pendeldienst - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening en sanitaire voorzieningen (Best Value) - Gemeentehuis Dalfsen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Schoonmaak- en...
Lees verder

Accountantscontrole voor de jaren 2022-2024 - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Projectleider Omgevingsvergunning (3fte), vanaf januari 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Data Scientist Toezichtslab (1 fte), vanaf april 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Boomonderhoud -renovatie en -veiligheidscontrole - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Netwerkdiensten (levering apparatuur en diensten) - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224, Veluwe NL221,...
Lees verder

19870321 NFMU Inhuur project engineer voor de NH90 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie van zonnedaken - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten voor Hotelschool The Hague - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inburgeringtaaltrajecten B1-route en Z- Route - Stroomopwaarts MVS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WFRL-11-23986 Aanbrengen en/of leveren van diverse steensoorten - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gecertificeerde container radio actieve isotopen - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ruimtelijke en verkeerskundige adviesdiensten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Servicecontract elementen en riolering - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

8-D-82206-22 Marktconsultatie Gezinsarrangementen deel 2 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Marktconsultatie duurzame werkschepen - Provincie Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Schepen en boten
Lees verder

Proces Modelleur - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Specialistisch vloeronderhoud - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Casco motorfietsen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Abri's gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Energieloket Brabant Woont Slim - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-Hardware - Almere College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Industrieel reinigen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tolkdiensten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Koning Willem I College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur flexibelpersoneel tot en met schaal 8 - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Event Conceptontwikkeling en -producties - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouw en inrichting koel- en vriesdepots - Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ontwerp, leveren en plaatsen van warmte afleverstations. - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Europese niet-openbare selectie Integraal Ontwerpteam OGT - Schakelcollege - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Flexibele schil Front-end services - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

MLW 2022 Hulp bij het Huishouden 2023 Uitvoeringsovereenkomst - Gemeente Nederweert
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst bomen kappen - Gemeente Heemstede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Archiefbeheersysteem - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vervangen fiets- en voetgangersbruggen gemeente Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder