Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Selectie Burgerzakensysteem Dimpact gemeenten - Coƶperatie Dimpact UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leerroutes inburgering - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Touchscreens - Sovon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leerroute Inburgering - Onderwijsroute - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Proces Opvang Locatie van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Loonwaarde meetinstrument - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Bloedafname- en injectienaalden - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie in het kader van de niet-openbare nationale aanbesteding voor Aanpassing 2 rotondes Oosttangent - Gemeente Heerhugowaard nu Dijk en Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31143621: het enigineeren en uitvoeren van Integraal Groot Onderhoud in Oost-Nederland '21-'22 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

BZK-HIS-EA Integriteitsonderzoek voor het Huis voor Klokkenluiders - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam herinrichting Wetplein Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van een Leer Management Systeem - Stichting ArtEZ
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

31142017: Opwaardering Twentekanalen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst gebakken stenen / klinkers - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WinTU/er Wonderland 2022: Gift Shop en Kerstmarkt - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud straatmeubilair en bebording 2022 - 2026 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Junior Bouwinspecteur Concepten - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud van slibontwateringsinstallaties (DIG-11776) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-06-2022...
Lees verder

Specialistische veiligheidsuitrusting - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Mendix Advanced Business Engineer DQT - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-26503-21: Verwerking van Bladafval tijdens het bladseizoen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Receptiediensten - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Tekeningenbeheer - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zoutelektrolyse installatie zwembad Dijnselburg - SRO Servicecentrum B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Schoonmaak - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Exploitatie theater Castellum te Alphen aan den Rijn - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ex ante publicatie: ondersteuning opzet inhuurdesk Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Bloemen en Planten - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding ICT-Hardware - Stichting Floreer - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Sanitaire voorzieningen - Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Herinrichting Oude Kern Stevensweert - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Extern wagenparkbeheer t.b.v. Staat der Nederlanden - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31175684: Marktconsultatie monstername en analyse wegenzout - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Strooizout
Lees verder

Netwerkcomponenten - Graafschap College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE HR Applicatielandschap gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

22533 | Interimvoorziening Kantoren t.b.v. 306 Squadron op de Vliegbasis Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2022...
Lees verder

Marktconsultatie kantoorartikelen - Stichting Saxion
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantoorbenodigdheden
Lees verder

Zaaksysteem - gemeente Landsmeer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

reinigen van kolken en lijnafwateringen - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoudscontract klein en groot onderhoud asfalt in de Gemeente Almelo - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aannemingsprojecten in 3 percelen: multidisciplinair, gemalen en leidingen - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-06-2022...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen ABG-gemeenten - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

AT-2022-08: Marktconsultatie Drentse Zonneroute A37 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Energie en...
Lees verder

Middleware - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interne accountantsdienst gemeente Woensdrecht - Gemeente Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Diensten applicaties RWS Contract (DARC22) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur IASZ & Welzijn - gemeenten Heemstede en Bloemendaal - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PET-CT systeem - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Material Flow Management - Royal Schiphol Group - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Flexibele arbeidskrachten ten behoeve van de bestrijding COVID-19 - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Genetische analyse van wolven(sporen) - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schaarse Ambulante Jeugdhulp - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ambulante Jeugdhulp Behandeling - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ambulante Jeugdhulp en Ontwikkeling - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ambulante Jeugdhulp Begeleiding - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Luifelmakelaar omgeving Boulevard Zuid - Directie Veiligheid - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Wmo- en Leerlingenvervoer 2023 - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: | CPV: Diensten voor speciaal...
Lees verder

BHV Opleidingen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie: Realisatie, beheer en doorontwikkeling van nieuwe bewonerswebsite MyCOA.nl (MyCOA 2.0). - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor ontwikkeling van...
Lees verder

Ontwerpteam transformatie schoolgebouw Beatrijsstraat 8-12 Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Salarisadministratie - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Print- en drukwerk - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Cyclorama's/Aquarama's inclusief hosting - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Selectie bouwteampartner voor het bouwen van nieuwe locatie voor het Montessori Lyceum Amsterdam in de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam - Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-05-2022...
Lees verder

Leveren van een VTH (Vergunningen Toezicht en Handhaving) systeem, alsmede het leveren van onderhoud, beheer en ondersteuning - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vooraankondiging garageabonnementen Vaartsche Rijn deelauto’s gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Omnichannel informatievoorziening - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Preventief en correctief Liftonderhoud - Stichting Yuverta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder