Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
31169152: Inkoop Trailerbare Meetvaartuigen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Senior Adviseur Procesmanagement - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderwaterwerkzaamheden - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie de Mirandabad 50m bad - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Openbare procedure CAR-verzekering - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Concessie A0-tweezijdige reclame frames in de gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Uitzenden - perceel 3 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

LTA Jeugdzorg - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Microsoft licenties - GGD regio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Woonrijp maken deelplan G1/G2 fase 5 - C.V. Park Triangel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Schriftelijke marktconsultatie Bescherming & Opvang (vervolg) - Regio Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

EU openbare aanbesteding schoonmaak - Gemeente Houten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering Datacenter Perimeter Firewall - SURF B.V
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

LTA WMO Zintuiglijke beperkten - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Medior communicatieadviseur Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Feasibility study leveraging flood protection for resilience in Khulna, Bangladesh - Invest International Public Programmes B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Programmasecretaris Kwartiermakersfase - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Grazige deel Oostvaardersplassen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-05-2022...
Lees verder

Inzet van extern personeel voor Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning en Veilig Thuis Haaglanden - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Side Scan Sonars (binnenwater) - levering en onderhoud - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Knippen hagen binnen de gemeente Westerkwartier 2022-2024 - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Doelgroepenvervoer Harlingen en Waadhoeke - Gemeente Waadhoeke
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2022 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder