dinsdag 31 mei 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne en gerelateerde (tegen)sancties voor ...

Economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne en gerelateerde (tegen)sancties voor het Nederlandse bedrijfsleven
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de Economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne en gerelateerde (tegen)sancties voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Lees verder

Memorie van antwoord inzake instelling Nationaal Groeifonds
Lees verder

Voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)
Minister Adriaansens (EZK) biedt de Eerste Kamer, mede namens de minister van Financiën, de memorie van antwoord inzake het voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds) aan.
Lees verder

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 9 en 10 juni 2022
Minister Adriaansens (MEZK) stuurt de Tweede Kamer de Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 9 en 10 juni 2022. Naar de Eerste Kamer is een gelijkluidend exemplaar gestuurd.
Lees verder

Schriftelijke vragen naar aanleiding van 'Fiche: Europese Chips Act'
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de schriftelijke vragen naar aanleiding van 'Fiche: Europese Chips Act'.
Lees verder

Kabinetsappreciatie IPCC-rapporten
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen uit de 'Climate Change 2022'-rapporten 'Impacts, Adaption and Vulnerability' en 'Mitigation of Climate Change' van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN. Tevens geeft hij hierop de kabinetsreactie.
Lees verder

Oordeel van SodM over de onderzoeken van de NAM naar de waterinjectieputten in Twente
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over het oordeel van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over het onderzoek van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) naar de waterinjectieputten in Twente.
Lees verder

Beantwoording vragen over 'the New Crisis Response Mechanism'
Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de beantwoording vragen over 'the New Crisis Response Mechanism'. De vragen zijn gesteld door het lid Van der Plas .
Lees verder

Stukken die naar verwachting in 2022 aan de Tweede Kamer zullen worden gezonden
Overzicht van stukken die naar verwachting in 2022 aan de Tweede Kamer zullen worden gezonden.
Lees verder