maandag 23 mei 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over rol zonne-energie in energietransitie

Kamerbrief over rol zonne-energie in energietransitie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer een brief over de rol van zonne-energie (energie opgewerkt met behulp van zonnepanelen) in de transitie naar een duurzame energievoorziening.
Lees verder

Extra middelen Groningen
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over extra middelen voor het verbeteren van de afhandeling van de gevolgen van de aardbevingen in Groningen.
Lees verder

Reactie op brief van Stichting MKB Financiering inzake het EVA frauderegister
Minister Adriaansens (MEZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de brief van Stichting MKB Financiering inzake het EVA frauderegister
Lees verder

Kamerbrief voortgang onderhandelingen over intellectueel eigendom bij reactie op COVID-19-pandemie
Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de onderhandelingen in de TRIPS-raad over de reactie op de COVID-19 pandemie, met als doel te verzekeren dat intellectueel eigendom geen belemmering kan vormen. TRIPS staat voor Trade-related aspects of Intellectual Property Rights.
Lees verder

Geannoteerde agenda van de formele Telecomraad op 3 juni 2022
Minister Adriaansens (EZK) stuurt, mede namens de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de formele Telecomraad op 3 juni 2022, waarbij zij tevens gehoor geeft aan het informatieverzoek van de vaste commissie Digitale Zaken (2022Z04414)
Lees verder

Verlenging vervaldatum Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over verlenging van de vervaldatum van de TVL.
Lees verder

Antwoorden op de vragen over het artikel 'Mogelijke betalingen aan IS, corruptie en fraude door telecomgigant Ericsson in Irak'
Minister Adriaansens (MEZK) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Mogelijke betalingen aan IS, corruptie en fraude door telecomgigant Ericsson in Irak'. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over een algemeen prioriteringskader voor projecten voor de energietransitie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de oproep van de Autoriteit Consument en Markt inzake een algemeen prioriteringskader voor projecten voor de energietransitie. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over termijnen betalingen Rijk aan bouwsector
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Bouwend Nederland: trage betalingen Rijk kosten bouwsector miljarden'. De leden Rahimi en Peter de Groot (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Lees verder