vrijdag 20 mei 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbieding Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling BMKB en v...

Aanbieding Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling BMKB en voorhang aanpassing vervaltermijn BMKB
Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer een toetsingskader en een regeling in verband met risicoregelingen voor het mkb aan. Hiermee wordt tevens een voorhang geïnitieerd. Een gelijkluidende brief wordt naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Brief aan de Europese Commissie inzake het besluit om geen bezwaar te maken tegen het voorstel om aardgas en kernenergie op te nemen in de taxonomie
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de Europese Commissie inzake het besluit om geen bezwaar te maken tegen het voorstel om aardgas en kernenergie op te nemen in de taxonomie.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over 'natuurlijke personen die zijn opgenomen in het curatele- en bewindsregister maar desondanks zonder toestemming van de bewindvoerder een bedrijf kunnen starten bij de Kamer van Koophandel (KvK)'
Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen over 'natuurlijke personen die zijn opgenomen in het curatele- en bewindsregister maar desondanks zonder toestemming van de bewindvoerder een bedrijf kunnen starten bij de Kamer van Koophandel (KvK)'. Het lid Bevers (VVD) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over door Nederland uitgesproken steun aan diepzeemijnbouw
Minister Hoekstra (BZ) meldt dat de antwoorden op vragen over de door Nederland uitgesproken steun aan diepzeemijnbouw later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Van Raan en Teunissen (Partij voor de Dieren) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Toezeggingen interpellatiedebat over opschorting waterinjectie (12 april 2022)
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de opvolging van een aantal toezeggingen die de staatssecretaris tijdens het interpellatiedebat over de uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente op 12 april 2022 heeft gedaan.
Lees verder

Nieuwe vertraging stikstofinstallatie Zuidbroek
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer inzake Nieuwe vertraging stikstofinstallatie Zuidbroek
Lees verder

Verlenging van de subsidiemodules TKI MKB-versterking, MKB innovatiestimulering topsectoren en Innovatieprestatiecontracten uit de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de conceptregeling, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, in verband met de verlenging van titels 3.3. TKI MKB-versterking, 3.4. MKB innovatiestimulering topsectoren (gezamenlijk: subsidiemodule MIT) en 3.5. Innovatieprestatiecontracten (subsidiemodule IPC).
Lees verder

Kamerbrief met Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid
Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid.
Lees verder

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid
Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid.
Lees verder