woensdag 18 mei 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over het bericht "EU: aardgas is duurzaam"

Antwoorden op Kamervragen over het bericht "EU: aardgas is duurzaam"
Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht "EU: aardgas is duurzaam", mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Kops (PVV).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over vertraging bij de afhandeling van smartegeld in Groningen
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op rvragen over vertraging bij de afhandeling van smartegeld in Groningen. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Kops (PVV).
Lees verder

Openbaarmaking achterliggende beleidsdocumenten Ministerie van Financiën
Lees verder

Openbaarmaking achterliggende beleidsdocumenten Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Lees verder

Openbaarmaking achterliggende beleidsdocumenten Ministerie van Algemene Zak
Lees verder

Openbaarmaking achterliggende nota's Norg Akkoord
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer de nota's die hebben bijgedragen aan de besluitvorming over het Norg Akkoord.
Lees verder

Publicatie van toetsing investeringsplannen landelijke netbeheerders en reactie op toetsing door de ACM
Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van de toetsing op de investeringsplannen van de regionale en landelijke netbeheerders door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de minister zelf.
Lees verder

Kabinetsreactie op de CBS Monitor Brede Welvaart & SDG's 2022 + aanbieding Nationale SDG-rapportage
Minister Adriaansens (EZK) en minister Schreinemacher (BHOS) sturen de Tweede Kamer de CBS-publicatie Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2022 toe, evenals de Zesde Nationale SDG Rapportage 'Nederland Ontwikkelt Duurzaam'. Tevens geven zij hier de kabinetsreactie op.
Lees verder

Aanbiedingsbrief Financiële verantwoording 2021 project Verwerving F-35
Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) stuurt de Tweede kamer de financiële verantwoording over het jaar 2021 van het project Verwerving F-35. Eenzelfde brief is ook verzonden aan de Eerste Kamer.
Lees verder