dinsdag 17 mei 2022

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief bij aanbieding eindrapport sanctienaleving en handhaving

Kamerbrief bij aanbieding eindrapport sanctienaleving en handhaving
Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer een brief bij het eindrapport van de Nationaal Co√∂rdinator Sanctienaleving en Handhaving.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over biomassaverbranding
Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt Kamervragen over biomassaverbranding. Het lid Kops (PVV) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Overzicht van alle beschikkingen in beheer opgenomen voor verbranding van biomassa
Lees verder

Verordening betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren
Minister Adraansens informeert de Tweede Kamer over Verordening betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren.
Lees verder

Antwoorden op de schriftelijke vragen over het bericht 'NAM zet Rijk onder druk om Groningen minder huizen te versterken'
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht 'NAM zet Rijk onder druk om Groningen minder huizen te versterken'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP).
Lees verder

Verslag Informele Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid 01-03-2022 en appreciatie technische wijziging aan het voorstel tot de verhoging van de voorfinanciering uit de REACT-EU-middelen
Minister Adriaansens (MEZK) stuurt de Tweede Kamer het Verslag Informele Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid 01-03-2022 en appreciatie technische wijziging aan het voorstel tot de verhoging van de voorfinanciering uit de REACT-EU-middelen. De Eerste Kamer ontving een gelijkluidend exemplaar.
Lees verder

Kamerbrief over stimuleren produktie en aanschaf hybride warmtepompen
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de maatregel om de produktie en de aanschaf van hybride warmtepompen te stimuleren.
Lees verder

Antwoorden op vragen over het BNC-fiche Dataverordening
Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt Kamervragen over het BNC-fiche Dataverordening. De vragen zijn vanuit verschillende fracties gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over de Dorpenaanpak
Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de zogenoemde dorpenaanpak, bedoeld om de versterkingsopgave in Groningen te versnellen.
Lees verder